منو
 صفحه های تصادفی
جوئل شوماخر
رآلگار
علف خوکها
دو قسمتی
فتح تبریز به دست اوزون حسن
نیشکر1
بشر
تبدیلات هندسی
محدوديت علم به جهان هستی
گام هاى نگارش
 کاربر Online
702 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 26 شهریور 1384 [19:09 ]
  آبراهی که خشایار شاه ساخت
 

دارا

آبراهی را که خشایار شا هنگام نیروکشی به یونان در جنوب آن ساخت برای احتراز از ورود به آبهای متلاطمی بود که در جنوب این دماغه قرار داشت و در اولین نیروکشی ناوگانش را در هم شکسته بود . این آبراه را که هرودت از آن سخن گفته است قرنها به صورت معمایی در آمده بود که بی شباهت به سد یاجوج و ماجوج نبود و نشانی از آن یافت نمیشد ولی چند سال پیش بالاخره آنرا که زیر چند متر خاک مدفون بود پیدا کردند - لینکهای زیر عکسهایی از آن را نشان میدهد که با نوشته ای که واقعه را توصیف میکند همراه است . طبق گفته آن ایرانی ها ملیت های گوناگونی و از جمله خود یونانی های ساکن آتوس را به کار کندن گماردند تا پش از ساخته شدن راه گذر ناوگان نیروی ایران را میسر سازد .Megabazus وArtachaees(معادل فارسی؟؟) دو ژنرال ایرانی مسئول اتمام این پروژه بودند در عکس اول خطی بین دو نقطه قرمز روی دماغه فرض کنید آن مسیر این آبراه است که اندکی تیره تر دیده میشود .

{http://www.livius.org/he-hg/herodotus/xerxes_canal_s.jpg}

{http://www.livius.org/a/greece/xerxes_canal/xerxes_canal_2.JPG}

{http://www.livius.org/a/greece/xerxes_canal/mound.jpg}

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 04 مهر 1384 [04:46 ]
  > آبراهی که خشایار شاه ساخت
 

واقعا جای بسی تاسف است که از آن روز به چه روزی افتاده ایم خدایا برگردان آن شکوه ایران را

داود امیری ارجاسبی

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست