منو
 صفحه های تصادفی
رشد جوانی
رکن الدوله شاه کیخسرو
قصیده
خطرات برق گرفتگی
اعمال اولیه
فوسژنیت
بازرگانی
انگور2
کابل در شبکه
اسید سیتریک
 کاربر Online
486 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  سه شنبه 22 شهریور 1384 [07:25 ]
  پزشکی
 


چرا پزشکان عمومی بیشتر از پزشکان متخصص دارو تجویز میکنند.

به آزمایشات پزشکی نیز بپردازید یعنی مشخصه های موجود در آزمایشات را معرفی کنید تا خودمان بتوانیم از روی جواب آزمایش درد خود را تشخیص دهیم.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline امیر حسین میرابوطالبی 2 ستاره ها ارسال ها: 48   در :  شنبه 26 شهریور 1384 [06:21 ]
  > پزشکی
 

جناب آقای خادم
فکرنمی کنم این بحث آنقدر هم که شما فکر می کنید هیجان انگیز باشد(برچسب هیجان انگیز به آن زده اید)

  امتیاز: 0.00