منو
 صفحه های تصادفی
حیة الماء «صورت فلکی»
امام خمینی و صدور انقلاب اسلامی
پیروفانیت
خود فراموشی و فرهنگ غرب
گونه های ناقص قاعده هشتایی
فطریات
آزمایش سایه های رنگی
هارون الرشید
سؤال ابوجارود از امام باقر علیه السلام
درختانی در بهشت به نام حسن و حسین
 کاربر Online
314 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  دوشنبه 21 شهریور 1384 [06:27 ]
  شگفتی حل شدن فلزات قلیایی در آمونیاک
 

اگر قطعه کوچکی از یک فلز قلیایی را در یک فلاسک دوار Dewar حاوی آمونیاک مایع بیاندازیم، آمونیاک فورا رنگ آبی سیری پیدا می‌کند. اگر فلز قلیایی بیشتری در آمونیاک حل شود، در پایان به نقطه‌ای می‌رسیم که یک فاز برنز رنگ جدا شده و روی محلول آبی‌رنگ شناور می‌گردد. افزایش بیشتر فلز قلیایی منجر به تبدیل تدریجی محلول آبی‌رنگ به محلول برنز رنگ می‌گردد، تا اینکه سرانجام محلول آبی‌رنگ ناپدید می‌گردد.
با تبخیر آمونیاک از محلول برنز رنگ می‌توان فلز قلیایی را دست‌نخورده بازیابی کرد.

این رفتار غیر عادی از زمان کشف آن در سال 1864 شیمیدانان را مجذوب خود ساخته است.
توافق کامل از لحاظ تفسیر نظری مشاهدات تجربی این محلولها حاصل نشده است.surprised

شما چه تفسیری ارائه می‌دهید؟questionquestionquestion  امتیاز: 0.20