منو
 صفحه های تصادفی
انواع بیماریهای خونی
معیارها و شاخص هی ارزیابی بازیکنان تنیس
فرستادن مسلم بن عقیل به کوفه
تیره سیپه راسه
پورفیری
سنوزوئیک در ایران
سرخس ها
امامت
دنیا
نظریه مارکسیستی
 کاربر Online
359 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline محمد خالدی 3 ستاره ها ارسال ها: 153   در :  یکشنبه 20 شهریور 1384 [12:39 ]
  سوال دستوری
 

لطفن با ذکر دلایل کافی قافیه و ردیف را در بیت زیر مشخص کنید:

چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت...چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت

لطفن به تفاوت معنای کلمه ی گشت در دو مصرع توجه کنید.

راستی! آیا کسی سراینده ی این بیت را می شناسد؟

  امتیاز: 0.00