منو
 کاربر Online
285 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 19 شهریور 1384 [07:34 ]
  دریا، منبع برخی آنتی‌بیوتیکها
 

دریا یک منبع غنی از مواد فعال بیولوژیکی است. یکی از این مواد، دای سیدازین است. این ترکیب طبیعی در سال 1988 در اقیانوس آرام کشف شد و یک گونه اسفنجی شامل یک حلقه آزا سیکلو پروپن بشمار می‌رود.

این ماده برای برخی از سلولهای سرطانی سمی بوده و از رشد باکتریهای گرام منفی جلوگیری می‌کند.

نحوه سنتز دای سیدازین در طبیعت مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از پیش‌ماده های احتمالی الکل D-اسفینگوسین باشد. این ماده یکی از مواد تشکیل‌دهنده غشاهای سلولی است.
اکسایش آنزیمی گروه الکلی نوع دوم در C3 ترکیب D-اسفینگوسین به یک عامل کتونی، احتمالا اولین مرحله مربوط به تشکیل دای سیدازین است.تشکیل درون‌مولکولی ایمین بین گروههای کربونیل و آمینو منجر به تشکیل حلقه هتروسیکلی سه‌ضلعی می‌شود. در نهایت اکسایش و استری‌شدن در C1 سنتز را کامل می‌کند.

واکنش‌پذیری شیمیایی پیوند دوگانه C-N به علت کشش حلقه، افزایش می‌یابد. نوکلئوفیلها بسرعت به C3 حمله کرده و همچنین متحمل افزایش به C5 می‌شوند.  امتیاز: 0.00