منو
 کاربر Online
347 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline نوید دلشاد 1 ستاره ها ارسال ها: 5   در :  شنبه 19 شهریور 1384 [03:54 ]
  12 اصل طرح واتسون- کریک درباره
 

12 اصل طرح واتسون- کریک درباره DNA :
1.موکول DNA از دو زنجیره نوکلئوتید تشکیل شده است.
2.وقتی یک نفر از بالا به محور مرکزی این دو زنجیر می نگرد، این دو زنجیره ی به هم پیچیده شده در جهت عقربه های ساعت از وی دور می شوند.
3.این دو زنجیره در خلاف جهت هم چیده شده ا ند (از نظر ترتیب نوکلئوتید ها)
4.زنجیره قند-فسفات در سمت خارج این موکول قرار گرفته و 2 باز در وسط دو زنجیره قرار دارند-فسفات ها به موکول بار منفی می دهند.
5.بازها فضا هائی را اشغال می کنند که نسبت به محور طویل میانی عمود می باشند.بازها امکان واکنش هیدروفوبیک (آّب گریز)و وان در والس را برای موکول فراهم کرده و به استواری زنجیره می افزایند .
6.دو زنجیره توسط پیوند هیدروژنی میان بازها در ارتباط با هم قرار می گیرند یک پیوند هیدروژنی به تنهائی ضعیف است ولی تعداد زیاد از آنها در زنجیره قدرت و استقامت قابل ملاحظه ای را به زنجیره می بخشند.
7.فاصله اتم فسفر تا محور مرکزی 1نانو متر است پس عرض موکول DNA 2 نانومتر است.
8.یک پیریدین همواره در مقابل یک پورین قرار می گیرد و این قانون باعث می شود عرض موکول در طول رشته ثابت بماند.
9.نیتروژن متصل به کربن 4 از سیتوزین و کربن 6 از آدنین به صورت آمینو (NH2 ) و به طور مشابه اکسیژن متصل به کربن 6 گوانین و کربن 4 تیمین به شکل کتو(گروه عاملی کتون ها شامل کربن و اکسیژن با پیوند دوگانه)می باشند و این محدودیت ها شرایطی را ایجاد کرده ا ست که آدنین با تیمین و گوانین با سیتوزین جفت شوند.
10.هر پیچش موکول DNA دو گودی به وجود می آورد ، یک گودی مینور و دیگری ماژور – پروتئین هائی که به دلایل مختلف به DNA متصل می شوند می توانند در این مکان ها اتصالاتی با DNA داشته باشند.
11.این زنجیره دو رسته ای در هر10 قطعه(هر قطعه به طول 3.4 نانومتر)یک دور کامل می چرخد.
12.ارتباط خاص بازهای آلی ارتباط مکملی خوانده می شود.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  شنبه 19 شهریور 1384 [04:05 ]
  > 12 اصل طرح واتسون- کریک درباره
 

با سلام و تشکر از مطلب جالبتان

آقای دلشاد ما در انجمن بحث هفتگی هم داریم که عناوین آن مشابه مطلبی است که برای انجمن ارسال کرده اید.
لطفا در بحثهای انجمن هم شرکت کنید تا از نظراتتان استفاده کنیم.
بازم ممنون

  امتیاز: 0.00