منو
 کاربر Online
1461 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  چهارشنبه 16 شهریور 1384 [06:37 ]
  نرم سازی آب با استفاده از مبادله گرهای یونی
 

سختی‌گیر تعویض یونی

در این نوع سختی‌گیرها ، رزین‌های کاتیونی سدیمی وجود دارند که یونهای سختی‌آور آب ، یعنی کلسیم و منیزیم ، با سدیم رزین تعویض می‌شوند که در نتیجه ، آب بدون سختی تولید می شود.

چون یون سدیم بسیار محلول است، از این رو خطر تشکیل رسوب از بین می‌رود. این تعویض یون سدیم رزین با یونهای کلسیم و منیزیم آب ورودی ، آن‌قدر ادامه می‌یابد که رزین نیاز به احیاء داشته باشد ( یون سختی‌آور در آب تصفیه شده نشت کند که معرف عدم توانایی رزین برای تعویض یون است.)
برای احیاء رزین ، آن‌را با محلول نمک طعام احیاء می‌کنند که در طی آن ، یونهای کلسیم و منیزیم محبوس در شبکه رزین با سدیم نمک تعویض می‌شوند.
در پایان کار احیاء ‌، رزین را با آب تازه می‌شویند تا نمک اضافی حذف شده و دستگاه آماده سرویس گردد.

در زمان سرویس سختی‌گیر ، واکنش زیر انجام می‌شود:

R2Ca + 2NaCl ----->2RNa + Cl2Na


و به این ترتیب ، رزین دوباره آماده عمل می‌شود.

  امتیاز: 1.20