منو
 کاربر Online
321 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  سه شنبه 15 شهریور 1384 [03:52 ]
  بحث هفتگی
 

دوستان قرار است از این هفته یک موضوع بحث در انجمن مطرح شود و بعد از یک هفته نتایج بحث جمع بندی گردد. لطفا در این بحثها شرکت کنید. از استقبال شما پیشاپیش سپاسگزاریم.

img/daneshnameh_up/d/d2/tour_lochness.gif


موضوع بحث:

*چه رابطه‌ای بین نوکلئوتید و اسید نوکلئیک وجود دارد؟
*چه رابطه‌ای بین ژنها و کروموزومها برقرار است؟
*چه تفاوتهایی بین کروموزومهای سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتی وجود دارد؟  امتیاز: 1.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 16 شهریور 1384 [08:07 ]
  > بحث هفتگی
 

با سلام
با تشکر از سایت مفیدتان .بحث بسیار جالبی را مطرح کرده اید.
بیشتر دانش آموزان به این نوع مطالب علاقمند هستند اما زیاد حاشیه نروم و برسیم به موضوع اصلی.مطالب کتابهای ما در مدرسه طوری طراحی شده اند که زیاد به عمق مطلب نمی روند و بیشتر مسائل به صورت خیلی خلاصه مطرح میشود.
درمورد سوال اول این مطلب به ذهن من می رسد که اسید نوکلئیک ماده انتقال دهنده اطلاعات وراثتی از یک نسل به نسل بعدی است. و واحدهای تشکیل دهنده آن نوکلئوتید ها هستند.
در مورد سوال دوم اینو میتونم بگم که ژنها بر روی کروموزومها قرار دارند.
در مورد سوال سوم اطلاعات چندانی ندارم.
با تشکر از شما


  امتیاز: 0.20     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline نوید دلشاد 1 ستاره ها ارسال ها: 5   در :  یکشنبه 20 شهریور 1384 [03:40 ]
  > بحث هفتگی
 

ساختار DNA و ارتباط آن با نوکلئوتید:
برای درک عملکرد موکول از هر نوعی که باشد ابتدا باید با ساختار آن آشنا شویم.
بلوک های بنیادینDNA به نام نوکلئوتید شناخته میشوند که هر کدام شامل یک قند حلقوی 5 کر بنه به نام دئوکسی ریبوز می باشند.
یک گروه فسفات به صورت استری در موقعیت 5َ قند و یک باز نیتروژنه در موقعیت 1َ آن قرار دارد.
به طور کلی 2 نوع باز در نوکلئیک اسید ها وجود دارد:
1.پورینها : که 2 حلقه ای هستند شامل آدنین و گوانین (A,G)
2.پیریمیدینها : که تک حلقه هستند و شامل سیتوزین و تیمین (C,T)
نوکلئوتیدها به صورت کوالانت به هم متصل می شوند تا یک پلیمر خطی را تشکیل دهند با یک ستون فقرات که از تناوب قند و فسفات تشکیل شده است که با پیوند های فسفو دی استر به هم اتصال دارند .
بازهائی که به هر قند متصلند همانند طبقات روی هم به نظر می رسند
یک نوکلئوتید دارای ساختار قطبی است: یک انتها که فسفات قرار گرفته انتهای 5َ نامیده می شود و انتهای دیگر آن 3َ است
در ابتدا تصور میشد زنجیره DNA از توالی ثابت 4 باز آلی A , T , C , G تشکیل شده است اگر توالی DNA به این صورت باشد در همه گونه ها هر نوع باز باید 25 درصد از کل ماده ژنتیک را تشکیل دهد در صورتی که آزمایشات چارگف نشان داد نسبت 4 باز در جانداران مختلف با هم تفاوت عمده ای دارد .
و قانون چارگف به این صورت بیان شد که تعداد پورین ها و پیریمیدین ها در یک DNA با هم برابر است واین روابط بین بازهای آلی وجود دارد:
A=T , C=G , A+TC+G

Cell and molecular biology, ( The nature of the gene and the genome)10th chapter
John carp
Translator:Navid Delshad
درباره سوالات مطرح شده می توان کتابها مطلب نوشت و این فقط جزئی از پاسخ یکی از سوالات است!


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 23 شهریور 1384 [10:38 ]
  جمع بندی بحث هفتگی
 


چه رابطه‌ای بین نوکلئوتید و اسید نوکلئیک وجود دارد؟

نوکلئوتیدها اعمال متعددی را در متابولیسم سلولی انجام می‌دهند. این مولکولها به عنوان شکل رایج انرژی در بین واکنشهای مختلف متابولیکی بوده، به عنوان رابطهای شیمیایی ضروری در پاسخ سلولها به هورمونها و سایر محرکهای خارج سلولی عمل نموده، در ساختمان کو فاکتورهای آنزیمی و ترکیبات واسط متابولیک شرکت کرده و بالاخره به عنوان اجزای سازنده اسیدهای نوکلئیک شامل DNA و RNA عمل نموده که خود مخازن مولکولی اطلاعات ژنتیکی هستند. ساختمان پروتئین و نهایتا هر بیومولکول محصولی از اطلاعات موجود در توالی نوکلئوتیدی اسیدهای نوکلئیک سلول می‌باشد. توانایی ذخیره و انتقال اطلاعات ژنتیکی از نسلی به نسل بعد شرط اساسی زندگی است.

چه رابطه‌ای بین ژنها و کروموزومها برقرار است؟

هر سلول یک موجود پرسلولی عموما دارای مواد ژنتیکی کامل خود می‌باشد که هر سلول خزانه‌ای از اطلاعات را دارد. مولکولهای DNA بزرگترین ماکرومولکولهای موجود در سلول هستند که معمولا به شکل ساختمانهایی به نام کروموزوم بسته بندی می‌شوند. تمام ژنهای سلول به همراه DNA بین ژنی ژنوم سلولی را تشکیل می‌دهند. ژنها قطعاتی از یک کروموزوم هستند که اطلاعات مورد نیاز برای یک مولکول RNA یا یک پلی پپتید وظیفه‌دار را دارند.علاوه بر ژنها در کروموزومها انواع مختلفی از توالیهای تنظیمی مشاهده شده است که در همانند سازی ژنتیکی و رونویسی و سایر فرایندها شرکت دارند.

چه تفاوتهایی بین کروموزومهای سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتی وجود دارد؟

DNA پروکاریوتها مانند باکتریها در داخل ساختمانی به نام نوکلوئید متراکم می‌شود که قسمت بزرگی از سلول را اشغال می‌کند. به نظر می‌رسد که DNA سلولهای باکتریایی به یک یا چند نقطه سطح داخلی غشای پلاسمایی متصل هستند. کروموزوم باکتریایی یک ساختمان نسبتا پویا می‌باشد که ممکن است علت آن نیاز به دسترسی ساده‌تر به اطلاعات ژنتیکی آن باشد. چرخه تقسیم سلول باکتری می‌تواند به کوتاهی 15 دقیقه باشد در حالی که یک سلول شاخص یوکاریوتی ممکن است ساعتها و یا حتی ماهها تقسیم نگردد. سرعت بالای متابولیسم در باکتریها به معنای آن است که نسبت بسیار بیشتری از DNA در یک زمان خاص و در مقایسه با سلولهای یوکاریوتی ، رونویسی یا همانند سازی می‌گردد.

شرکت کنندگان در بحث

نوید دلشاد
ناشناس
سمیه فارابی اصل


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 11 آذر 1384 [06:58 ]
  > بحث هفتگی
 

eek

  امتیاز: 0.00