منو
 کاربر Online
870 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  یکشنبه 13 شهریور 1384 [15:04 ]
  شیمی آلی پدیده دیدن
 

دیدن در حقیقت آشکارسازی نور است. نور به چشم می‌خورد و مغز خبر می‌شود که چیزی در آنجاست. اندازه ، شکل ، روشنی و فاصله شیئی دیده‌شده مسئله فیزیک چشم و زیست ‌شناسی مغز است. اما تمام این فرایند به یک رخداد اولیه بستگی دارد:
نور کاری در چشم انجام می‌دهد، چیزی که تمام فرایند را شروع می‌کند و بدون آن ، دیدن در کار نخواهد بود. آن "چیز" یک تبدیل ساده شیمیایی است. رخدادی نادر در زیست‌ شناسی ، واکنشی آلی که بوسیله آنزیم ، کاتالیز نمی‌شود. چنان ساده و جالب است که بعنوان اساس دیدن در تمام جانوران بکار گرفته شده است.
هنگامی که نور به ردوپسین ( پروتئین موجود در چشم ) می‌خورد، فقط یک کار می‌کند:
11-سیس رتینال را به 11-ترانس رتینال تبدیل می‌کند.همین تبیدل ایزومری هندسی به ایزومر دیگر است که سرآغاز پدیده دیدن است.تکانه‌های عصبی ناشی از جذب نور و وقوع یک سری واکنشهای شیمیایی است که ما را قادر به دیدن می‌کند.

img/daneshnameh_up/0/02/hurri1.jpg

  امتیاز: 0.00