منو
 کاربر Online
567 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  پنج شنبه 10 شهریور 1384 [15:59 ]
  دنیای ناشناخته هیدروژن
 


  • چگونه میتوان گاز هیدروژن را در صنعت و آزمایشگاه تهیه کرد؟
  • هیدروژن در واکنش با مواد دیگر نقش اکسید کننده دارد یا احیا کننده؟
  • تفاوت هیدروژن یک اتمی از هیدروژن مولکولی در چیست؟
  • چرا دمای شعله هیدروژن یک اتمی خیلی بیشتر از هیدروپن مولکولی هست؟
  • وجود هیدروژن در طبیعت چقدر ضرورت دارد؟
  • شیمی آلی یا معدنی کدام یک بیشتر حضور هیدروپن را در خودش احساس میکند؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  پنج شنبه 10 شهریور 1384 [16:00 ]
  دنیای ناشناخته هیدروژن
 

  • برای اینکه بدانید که هیدروژن چگونه در صنعت تهیه می شود، به مقاله تولید صنعتی هیدروزن مراجعه فرمایید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  دوشنبه 21 شهریور 1384 [08:42 ]
  > دنیای ناشناخته هیدروژن
 

با سلام

توليد صنعتي كه روش كليك ميكنم باز نميكنه!!!

ساير سوالات هم بي پاسخ هست.
يكي بياد به من كمك كنه؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline المیرا جدائی 1 ستاره ها ارسال ها: 22   در :  یکشنبه 03 مهر 1384 [16:29 ]
  > دنیای ناشناخته هیدروژن
 

روشهای تهیه هیدروژن :

روشهای آزمایشگاهی :

1. الکترولیز آب : از تجزیه آب با مصرف انرژی الکتریسیته، هیدروژن در قطب منفی (کاتدآهنی) و اکسیژن در قطب مثبت (آند نیکلی) جمع می شود. برای هادی کردن آب مقطربه آن سود (NaOH ) ویا پتاس ( KOH ) اضافه می گردد.

2.تجزیه آب به روشهای شیمیایی با استفاده از همگی فلزات ونافلزاتی که به آسانی اکسید می شوند:
فلزات قلیایی میل ترکیب خارق العاده با آب دارند وشدت میل ترکیبی از سدیم تا فرانسیم زیاد می شود.
همچنین فلزات قلیایی خاکی با آب تولید هیدروژن می نمایند.
Na +H2O →NaOH + ½H2

Mg +H2O → MgO + H2

به جای فلزات از هیدرید های آنها نیز می توان استفاده نمود که در اینصورت مقدار هیدروژن تولید شده بیشتر می گردد.
H2O + NaH→ NaOH + H2

3.تهیه هیدروژن از واکنش برخی فلزها با اسیدهای معدنی از جمله اسید سولفوریک واسید هیدروکلریک :
برای مثال فلز روی بدون تولید حرارت زیاد ویا نیاز به حرارت دادن به آسانی وسرعت در اسید هیدرو کلریک غلیظ یا اسید سولفوریک غلیظ حل شده وتولید گازهیدروژن می نماید.
_
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

روشهای صنعتی :

1.تجزیه آب توسط آهن گداخته شده: بخارآب در اثر واکنش با آهن داغ ، اکسیدآهن وگاز هیدروژن تولید میکند.
3Fe +4H2O → Fe3O4 + 4H2↑

اکسید آهن تولید شده را می توان بتوسط اکسیدکربن به آهن احیا نمود بنحوی که بطور متناوبی بخارآب وگازآب (مخلوط COوH2 ) از روی آهن سرخ شده عبور داده می شود وبه این ترتیب با مقدارکمی آهن می توان گاز هیدروژن تولید کرد.
Fe3O4 + 4CO → 3Fe +4CO2

از مجموع دو واکنش معادله زیر بدست می آید.
H2O +CO → H2+ CO2

2.از نافلزاتی همچون کربن نیز برای تولید هیدروژن استفاده می شود. در عمل بطور متناوب از روی ذغال کک ،هوا وبخارآب عبور می دهند.
H2O +C →CO +H2

برای جدا کردن هیدروژن از مخلوط گازآب حاصل در مجاورت کاتالیزور مونوکسیدکربن را به دی اکسیدکربن تبدیل می کنند ودی اکسیدکربن حاصل تحت فشار با آب شسته شده واز مخلوط جدا می گردد.
H2O + CO → H2 +CO2

ازمجموع دو واکنش رابطه زیر حاصل می شود:
2H2O + C→ 2H2 +CO2

3.واکنش متان با آب در حضور کاتالیزور نیکل.
CH4 +H2O → CO2 +4H2  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline المیرا جدائی 1 ستاره ها ارسال ها: 22   در :  یکشنبه 03 مهر 1384 [16:29 ]
  > دنیای ناشناخته هیدروژن
 

هیدروژن اتمی وهیدروژمولکولی :

هیدروژن اتمی با دادن انرژی به هیدروژن مولکولی حاصل می شود. هیدروژن اتمی دارای میل ترکیبی بیشتری است چون در تراز اوربیتالی1 S1 آن فقط یک الکترون وجود دارد وسطح انرژی بالایی دارد و ناپایداراست و بنابراین تمایل زیادی به جفت کردن الکترون دارد(تا به حالت پایداربرسد).
طول عمر آن 3/1 الی 4/1ثانیه بیشتر نیست و لیکن کافیست تا هیدروژن اتمی را با موادی که باید واکنش دهد ترکیب نمود. هیدروژن اتمی در 20 درجه سانتیگراد با بسیاری از عناصر مانند کلر ، برم ، ید ، اکسیژن ، گوگرد ، فسفرو... ترکیبات هیدروژنه را می دهد. البته موادی وجود دارند که پایدار کننده هیدروژن اتمی هستند از جمله اسید فسفریک غلیظ.
H2 + 104.190 Kcal → 2 H

برای تهیه مقادیر بیشتری هیدروژن اتمی از روشهای وود DOOW.W.R ولانگ موئیرRIUMGNAL استفاده می گردد. در روش وود در اثر الکترولیز محلول قلیایی از کاتد ، هیدروژن مولکولی متصاعد می گردد. گاز هیدروژن از یک پیچ تنظیم فشار گذشته و پس از سرد کردن رطوبت آن منجمد شده ودر فشار0.1 الی 1 میلیمتر جیوه در اثر پتانسیل 3000 تا 4000 ولت با الکترود آلومینیومی هیدروژن اتمی تولید می کردد.
در روش لانگ موئیر از یک قوس الکتریکی که توسط الکترودهای تنگستن ایجاد می گردد گازهیدروژن عبور می کند وتبدیل به هیدروژن اتمی می گردد.حال اگراین جریان گاز هیدروژن را به روی سطح فلزی که در چند سانتیمتری قوس الکتریکی است هدایت کنند در اثر کاتالیزوری فلزهیدروژن مولکولی ایجاد شده و سطح فلز بشدت گرم می شود. با این روش اجسام با نقاط ذوب خیلی زیاد مانند تنگستن با نقطه ذوب ċ3880 تانتال با نقطه ذوب ċ2990 و... را ذوب و جوشکاری نمود.ماگزیمم درجه حرارت دستگاه لانگ موئیر ċ 4000 می باشد.
هیدروژن مولکولی را می توان از هیدروژن اتمی وبا تولید انرژی زیاد بدست آورد ودر حضور بسیاری از مواد وفلزات بعنوان کاتالیزور این عمل تسریع می گردد اثر کاتالیزوری فلزات بترتیب پلاتین –پالادیم –تنگستن –آهن – کروم - نقره – مس – سرب کم می شود.
2H → H2 + 104.190Kcal


در مولکول هیدروژن ، دو اتم هیدروژن با پیوند کووالانسی به هم متصل شده اند وملکول آن حالت پایداری دارد چون اوربیتال مولکولی هیدروژن سطح انرژی پایینتری نسبت به اوربیتا ل اتمی دارد ودراوربیتا ل مولکولی الکترونها به حا لت جفت شده می باشند(حا لت پایدار).  امتیاز: 0.00