منو
 کاربر Online
873 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  یکشنبه 06 شهریور 1384 [07:38 ]
  بارانهای اسیدی
 


این بارانها بر خاک ،‌ آب ، ساختمانها و حتی کشاورزی تأثیرات زیادی دارد. باعث خوردگی فلزات ، کاهش عمر ریلها و ماشین آلات و مرگ و میر ماهیها و ساختمانهای آهکی و مرمری را به علت داشتن کربنات کلسیم حل کرده و از بین می‌برند. منشأ این بارانها سوختهای فسیلی گوگرد دار می‌باشد (بیشتر خودروها و کارخانه‌ها) که تولید SO2
و اکسیدهای نیتروژن می‌کنند.

SO2 در حضور اکسیژن و هوا و ازن به SO3 تبدیل شده و در هنگام بارندگی:

H2O + SO3 ----------> H2SO4


SO2 + Ca(OH)2 --------> CaSO3 + H2O


یکی از عملی‌ترین راهها ، جلوگیری از آزاد شدن این گازهاست. از مواد جاذب SO2 در اگزوز خودروها و دودکشهای کارخانجات برای جذب این گازها می‌توان استفاده کرد و یا سوختهایی جایگزین آن سوختها نمود.


  امتیاز: 0.60