منو
 کاربر Online
1556 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:00 ]
  تولید پارچه از فیبرهای نوری چقدر حقیقت دارد؟
 

یک محقق ترک مقیم آمریکا باتفاق همکارانش، الیاف تازه ای ابداع کرده است که تار و پود آن را فیبرهای نوری ، رشته‌های فلزی و مواد عایق تشکیل می‌دهد.
به ادعای این گروه می‌توان از این الیاف برای تولید لباسهایی با خواص جالب توجه استفاده کرد.

محقق ترک برای این الیاف تازه نام اسپکترومتریک فابریک یا پارچه طیف سنج در نظز گرفته است.

هریک از تار و پودهای این پارچه جدید یک رشته نازک است که یا خاصیت انتقال نور دارد و یا خاصیت انتقال جریان برق و تاثیرات ظریفی که این رشته‌های نازک در اثر مجاورت بر هم می‌گذارند، الگوهای متنوع نوری و الکتریکی روی پارچه ظاهر می‌شود.

هرچند الیاف تازه اگر برای ساخت لباس مورد استفاده قرار گیرند، اسباب تعجب خواهد بود، اما نفس تولید آنها نشاندهنده پیشرفت شگرفی است که در زمینه ساخت فیبرهای نوری صورت گرفته است.

اگر قرار باشد از این الیاف لباسی تهیه شود، آنگاه می‌باید ترکیب مواد سه‌گانه فلزی، عایق و نوری آن به‌گونه‌ای باشد خواص مورد نظر در طولهای معین از پارچه محفوظ باشد.
( منبع: مجله دانشمند )

img/daneshnameh_up/e/e4/07.jpg
  امتیاز: 0.60