منو
 صفحه های تصادفی
پلاژیوکلازها
شیمی نفت
امام صادق علیه السلام و تأیید عقائد صفوان جمال
سازگاری بدنی
کتاب کافی
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 4و5 سوره اسراء
استقلال طلبی در نوجوانان
آزمایش‌های مربوط به گرما
فلز مس
کارل بارث و انحصارگرایی دینی
 کاربر Online
422 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  جمعه 04 شهریور 1384 [09:11 ]
  سوخت جت
 

سوخت جت ، هم در هواپیماهای تجارتی و هم در هواپیماهای نظامی مصرف می‌شود.
اسم دیگر آن، سوخت توربین است و چند نوع سوخت جت تجارتی و نظامی با مشخصات مربوطه فراهم است.

برای بیشتر پالایشگاهها ، منبع اولیه ماده خام سوخت جت،بخش نفت سفید جریان مستقیم از واحد نفت خام اتمسفری است زیرا نفتالن و کل آروماتیکهای بسیار کم موجود و مشخصه های نقطه دود، مقدار منابع کراکینگ شده احتمالا موجود را کم می‌کند.

معمولا سوخت جت به بهای گرانتر از سوخت دیزل و نفتهای گرمایشی فروخته می‌شود و برای پالایشگر سودآورتر است که بخشهای نفت سفید حاصل از واحد نفت خام اتمسفری و واحد هیدروکراکینگ را با سوخت جت، بعوض فراورده‌های دیگر مخلوط کند.

سوخت جت تجارتی ، در گستره نقطه جوش نفت سفید می‌جوشد و باید تمیز بسوزد.

سوخت جت از مخلوط کردن نفت سفید گوگردزدایی شده و یا کم‌گوگرد ، نفت گاز(گازوئیل) واحد کک‌سازی که با هیدروژن ، عمل‌آوری شده است و منابع اختلاط فراورده‌های واحد هیدروکراکینگ بدست می‌آید.

img/daneshnameh_up/b/be/n00002831-b.jpg


  امتیاز: 0.00