منو
 کاربر Online
519 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 22 مرداد 1384 [18:33 ]
  چگونه رویای "ککوله" او را به کشف بزرگ ساختار بنزن رهنمون ساخت.....
 

راستی،چه ویژگی خاصی در کربن وجود دارد که می‌تواند اینهمه تغییر شکل دهد؟

پاسخ به این پرسش را "اگوست ککوله" در سال 1854 وقتی در لندن سوار بر اتوبوس بود، دریافت.

" در یک شب زیبای تابستان، طبق معمول با آخرین اتوبوس از طریق خیابانهای سوت و کور شهر که در ساعتهای دیگر پر از جنب و جوشند، از بیرون به خانه باز می‌گشتم.در عالم خیال احساس کردم که اتمها در برابر چشمانم جست و خیز می‌کنند.... . بارها دیدم که چگونه دو اتم کوچک بیکدیگر می‌پیوندند و یک جفت تشکیل می‌دهند، چگونه یک اتم بزرگتر، دو اتم کوچکتر را به خود می‌گیرد. چگونه اتمهای باز هم بزرگتر سه یا حتی چهار اتم کوچکتر را نگه می‌دارند و این مجموعه‌ها در رقص سر‌گیجه‌آور می‌چرخند.می دیدم که چگونه اتمهای بزرگتر، زنجیر تشکیل می‌دهند.... . بخشی از شب را برای انتقال دست‌کم خلاصه این شکلهای خیالی به روی کاغذ سپری کردم."surprised

این رویاها ککوله را به کشف ساختار عجیب و زیبای بنزن و بتبع آن هیدروکربنهای آروماتیک رهنمون ساخت.

  امتیاز: 0.00