منو
 کاربر Online
393 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حمیده کاشیان 3 ستاره ها ارسال ها: 195   در :  دوشنبه 17 مرداد 1384 [16:43 ]
  لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 

نظر به طولانی شدن مشاعره از این به بعد مشاعره با 10 جواب بسته خواهد شد و مشاعره ی جدیدی شروع می شود .

لطفا به صحیح نوشتن اشعار هم توجه کنید

>یک ناشناس

>دوست دارم ودانم که تویی دشمن جانم

>ازچه بادشمن جانم شده ام دوست ندانم

دوستت دارم و ....

>یک ناشناس

>دیوی به مذهب فرمانبران عشق خطاست

>خدا یکی و محبت یکی و یار یکی

دویی در ....

و اما شروع مشاعره ی جدید:

طبیب عشق مسیحا دماست و مشفق لیک

چو در تو درد نبیند که را دوا بکند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 18 مرداد 1384 [06:20 ]
  > لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 

دوش بگذشت و نظر بر من دل سوخته کرد

گفت ای چشم و چراغ همه شیرین دهنان

تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود

بنده ی ما شو و برخور زهمه سیم تنان

کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  چهارشنبه 19 مرداد 1384 [07:35 ]
  > لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 


«ن»:

ندانمت که جو این ماجرا تمام کنی
ازین سرای کهن راهی ِ کجام کنی!

در این جهان ِ غریبم از آن رها کردی
که با هزار غم و درد آشنام کنی!


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 19 مرداد 1384 [16:59 ]
  > لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 

>>فهیمه شربت دار:
>یک سروگردن

گاه

نه کم از فاصله ی کیهانی ست

>وز سرافرازی تا خاری

جز یک سر مو فاصله نیست.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 21 مرداد 1384 [11:13 ]
  >> لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که دوست خود روش بنده پروری داند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 21 مرداد 1384 [17:58 ]
  > لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 

در گفتن عیب دگران بسته زبان باش

از خوبی خود عیب نمای دگران باش

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 22 مرداد 1384 [18:45 ]
  > لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 

شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت

به خنده گفتمش آری ولی چه زود گذشت

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 25 مرداد 1384 [20:15 ]
 
 

__تمام شد به خدا خسته ام ببین بس کن

برای مردن من ساعتی مشخص کن

تمام شد به دلت بد نیار من مُردَم

و بعد این همه سال انتظار من مُردَم__smile

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 25 مرداد 1384 [20:15 ]
 
 


من ایـســــــتاده ام این گوشه ی جهان بی تو

تو در کجای جــــهــــانـــی که مال من باشیچـــهارگــــــــــوشه ی دنیا هنوز منتظر است

کــــه از جــنـــــوب بــیــایی شمال من باشیتو با خــــدایــی و من هــم خیال کن ... آهو!

گـــنـــــاه دارد اگــــــــر بــی خیال من باشیredface

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علی امامی 3 ستاره ها ارسال ها: 134   در :  چهارشنبه 26 مرداد 1384 [10:39 ]
  > لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 


ت
من ندانم که مجنون چه ندا کرد به دشت

که صدای جرس قافله لیلا لیلاست

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 27 مرداد 1384 [15:32 ]
  یک انتقاد
 

سلام

کمی دقت کنیدeek

دو شعر آخر را من خودم گذاشتمexclaim

شما باید اول شعری که به شروع میشد تایید میکردیدcry

بعد شعری که باشروع میشدneutral

کمی توجه بد نیستredface

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 27 مرداد 1384 [15:32 ]
  سرعت پائینه
 

سلام

سرعت تایید برای مشاعره پائینهmad

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 27 مرداد 1384 [15:32 ]
  Re: لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم

روزی سراغ وقت من آیی که من نیستمbiggrin

ب.ف

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فلفلی 3 ستاره ها ارسال ها: 50   در :  جمعه 28 مرداد 1384 [08:51 ]
  >Re: لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 

الان که من می خوام بنویسم آخرین حرف م است. لطفا به من بعدا گیر ندهید.

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست...

لطفا زود مرا تائید کنید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 29 مرداد 1384 [03:57 ]
  Re: لطفا علاقه مندان به مشاعره توجه کنند
 

ت:

تا قمار عشق با او باختم

جز در او من دری نشناختم

ب.فbiggrinbiggrin

  امتیاز: 0.00