منو
 کاربر Online
586 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  یکشنبه 16 مرداد 1384 [12:50 ]
  گ.حوادث همزمان ولادت
 

از پیوند گ.حوادث همزمان ولادت برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

سلام

نام این فیش نیاز به کمی تغییر دارد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مهدی سالم 3 ستاره ها ارسال ها: 552   در :  یکشنبه 16 مرداد 1384 [13:21 ]
  >گ.حوادث همزمان ولادت
 

سلام
تمام فیشهایی که با گ شروع می شوند باید حذف شوند.
این فیشها مربوط به زمانی بود که طبقه بندی نداشتیم.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  دوشنبه 17 مرداد 1384 [10:02 ]
  > گ.حوادث همزمان ولادت
 

سلام
البته منظور (گ) نبود.

عنوان خود فیش بود.

  امتیاز: 0.00