منو
 صفحه های تصادفی
پریتونیت
زمینه های شکل گیری دولت صفویه
مکاشفه
تمدن ایران
آردی
هویت مذهبی- قومی نیروهای سپاهی اولیه صفویان
فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس
نمالیت
زیرکن
مدیر حسابرسی
 کاربر Online
1033 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 15 مرداد 1384 [05:55 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : درموردموارد مصرفصنعتی کروماتوگرافی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

علی رضا قدرتی

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  یکشنبه 16 مرداد 1384 [07:25 ]
  کاربردهای کروماتوگرافی
 

نقش نخست کروماتوگرافی ، به عنوان ابزاری در جداسازیهاست.به عنوان مثال ، در داروسازی استفاده از روشهای جداسازی نهادینه شده است.

استفاده از کروماتوگرافی در بیوشیمی و مطالعه مکانیسم جانداران که مربوط به بیوشیمی می باشد و.....

استفاده از کروماتوگرافی در روشهای تجزیه ای و در دستگاههای طیف‌سنجی و.. امری متداول است

از کروماتوگرافی برای تشخیص یک ماده ناشناخته و همینطور نوع ماده به کار رفته در ساختمان یک ماده و مقدار آن به کار میرود.


برای اطلاعات بیشتر به کتاب "مبانی شیمی تجزیه" جلد دوم نوشته اسکوگ، وست مراجعه فرمایید.

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 18 آذر 1385 [15:25 ]
  >کاربردهای کروماتوگرافی
 

سلام
شما می توانید در قسمت جستجو ، کلمه کروماتوگرافی را تایپ کنید و در قسمت آخر جستجو ، جستجو در عنوان را انتخاب کنید. مقالاتزیادی در زمینه کروماتوگرافی خواهد آمد که می توانید کاربردهای کروماتوگرافیرا از ان مقالات استخراج کنید.

  امتیاز: 0.00