منو
 کاربر Online
242 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  چهارشنبه 12 مرداد 1384 [15:03 ]
  خصوصیات انسان بالغ
 


 • فرد بالغ کسی است که برخوردهای کودکانه را کنار گذاشته و انرژی خود را صرف منازعات جزئی نمی‌نماید.

 • فرد بالغ ضمن به یاد داشتن گذشته خویش و خاطرات تلخ و شیرین ، تطابق و سازگاری خود را با شرایط فعلی حفظ می‌نماید.

 • فرد بالغ از هر فرصتی جهت ارتقاء دانش و خردمندی خویش استفاده می‌کند و همواره می‌آموزد.

 • فرد بالغ کسی است که می‌تواند جنبه‌های مختلفی از شخصیت را داشته باشد، به عبارتی او می‌تواند شوخ طبع ، جدی ، خوشحال یا غمگین باشد و در موقعیت مقتضی هر یک از این ویژگیها را ابراز دارد.

 • فرد بالغ همواره با واقعیتها زندگی می‌کند. پذیرای هر واقعیت خوب یا بد می‌باشد. پستیها و بلندیهای زندگی را می‌پذیرد و بین آنها تفاوت قائل می‌شود.

 • فرد بالغ با خودش احساس راحتی می‌کند. تواناییها و ضعفهای خود را می‌شناسد و می‌داند که هیچ یک از انسانها کامل نیستند.

 • فرد بالغ قادر است علی رغم آنکه ضعیف یا قوی ، خوش قیافه یا زشت ، سالم یا بیمار باشد، براحتی جسم خود را دوست بدارد.

 • فرد بالغ به روابط معنی‌دار انسانی اهمیت زیادی می‌دهد. بنابراین روابط عمیق و ژرفی برقرار می‌کند، اگر چه دوستان محدودی را بر می‌انگیزند.

 • یک فرد بالغ توجه به مسائل اجتماعی اطراف خود دارد و علاقمند است تا جای ممکن به حل آنها بپردازد.

 • یک فرد بالغ علی رغم ارزش زیادی که برای روابط انسانی قائل است، گاه خلوت را بر می‌گزیند و نیازی ندارد که همیشه و همه وقت با دیگران باشد.

 • فرد بالغ ارزشهای قالبی و از پیش تعیین شده‌ای را نمی پذیرد، و با استقلال و خود مختاری فردی به گزینش ارزشها می‌پردازد.

 • فرد بالغ وقت شناس است. به عبارتی او می‌داند، چه کاری در چه زمانی متناسب است و در واقع زمان انجام هر کاری را به تناسب شرایط انتخاب می‌کند.

 • یک فرد بالغ می‌داند هر یک از انتخابها و گزینشهای وی بهایی دارند و باید مسئولیتهای هر یک از انتخابهای خود را بر عهده بگیرد.

 • یک فرد بالغ قادر است همیشه از طبیعت لذت ببرد. برای مثال غروب خورشید همیشه برای این فرد زیباست و تازگی خود را دارد.

 • یک فرد بالغ تفاوتهای انسانها را می‌پذیرد و از این تفاوتها چیزهای جدیدی می‌آموزد.

دوستان نظر یادتون نره

  امتیاز: 0.60