منو
 کاربر Online
524 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  سه شنبه 11 مرداد 1384 [16:49 ]
  دود سیگار، ترکیب شیمیایی، محیط زیست و...
 

این موضوع به خوبی شناخته شده است که دود سیگار عامل عمده‌ای در سرطان ریه و یکی از عواملی است که به امراض قلبی کمک می کند.غیر سیگاریها اغلب در معرض دود سیگار هستند.گرچه غلظت آن به علت رقیق شدن در هوا در مقایسه با سیگاریها کم است.این دود سیگار در محیط زیست موضوع بررسیهای زیادی بوده است تا ثابت شود که آیا برای مردمی که در معرض آن قرار می گیرند مضر است یا خیر.
دود سیگار در محیط زیست،متشکل از گاز و ذره های ریز است.غلظت پاره ای از محصولات سمی احتراق جزیی در دود سیگار روشن در واقع بیشتر از دود سیگار در حال پک زدن است.زیرا احتراق سیگاری که خود به خود در حال سوختن است،در مقایسه با سیگاری که هوا از راه پک زدن از درون آن عبور می کند،در دمای کمتری صورت می‌گیرد.
البته دود سیگاری که خود به خود در حال سوختن است معمولا پیش از تنفس آن توسط هوا رقیق می شود و غلظتی که به ششهای غیر سیگاری می رسد خیلی کمتر از غلظتی است که به ششهای شخصی سیگاری که در حال پک زدن سیگار است می‌رسد.
ترکیب شیمیایی دود توتون پیچیده است.هزارها جزء دارد که چندین دوجین آنها سرطانزا هستند.این گازها شامل کربن منو اکسید ، نیتروژن اکسید ، فرمالدئید ، هیدروکربنهای آروماتیک ، سایر ترکیبات آلی فرار و عنصرهای پرتو زا مثل پلوتونیم است.
بخش ذره های ریز که قطران نامیده می شود ، شامل نیکوتین و هیدروکربنهای با فراریت کمتر است و بخش عمده آن قابل تنفس است.
بسیاری از مردم در چشمها و مجراهای تنفسی خود از تماس با دود سیگار در محیط زیست ، احساس تحریک و سوزش می‌کنند.
تماس با دود سیگار در محیط زیست علایم ناراحتیهایی مانند آسم یا آنژین صدری را تشدید می کند.
در سال 1993 سازمان حفظ محیط زیست در ایالات متحده دود سیگار را در محیط زیست به عنوان یک عامل شناخته شده سرطانزا در انسان طبقه بندی کرد و تخمین زد که موجب حدود 3000 مرگ ناشی از سرطان ریه می‌شود.

img/daneshnameh_up/2/25/سیگار.jpg


ای بابا چه خبرته؟؟؟


  امتیاز: 0.60