منو
 کاربر Online
1011 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  یکشنبه 02 مرداد 1384 [10:28 ]
  سالروز درگذشت احمد شاملو
 

2مرداد سالروز درگذشت بزرگمرد شعر ایران احمد شاملو را گرامی می داریم


روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

مهربانی دست زیبائی را خواهد گرفت

روزی که کمترین سرود بوسه است

و هر انسان برای هر انسان

برادری است


و من آن روز را انتظار می کشم

حتی روزی

که دیگر

نباشم

احمد شاملو  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه یاری 3 ستاره ها ارسال ها: 237   در :  یکشنبه 02 مرداد 1384 [15:09 ]
  > سالروز درگذشت احمد شاملو
 

هرگز از مرگ نهراسیده ام
اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود .
هراس من - باری - همه از مردن در سرزمینی است
که مزد گورکن
از آزادی آدمی
افزون تر باشد


جستن
یافتن
و آنگاه
به اختیار برگزیدن
و از خویشتن خویش
با رویی پی افکندن .....

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد
حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 02 مرداد 1384 [19:22 ]
  > سالروز درگذشت احمد شاملو
 

شاملو:
صنعتکار نیستم که برای پرداختن چیزی رنج بسیار برم. رنج من ،‌زندگی من است.رنج من ،‌زندگی ماست،‌و احساس تند من برای من کافی است. من واسطه ای میان دنیای شعر و دنیای منطقم و شعر من روزنه ای است که شما را به دنیای عواطف پا در گریز تری ورود می دهد. شعر من ، زندگی نهانی تری ،‌زندگی آنی تری را بازگو می کند.

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 23 مرداد 1384 [09:27 ]
  > سالروز درگذشت احمد شاملو
 

به نظر شما چه جور شاعریه

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  یکشنبه 23 مرداد 1384 [10:10 ]
  > سالروز درگذشت احمد شاملو
 

سلامچرا گفتید اگر نه خوب هیچی؟


  امتیاز: 0.00