منو
 کاربر Online
1638 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  سه شنبه 28 تیر 1384 [07:31 ]
  گلیکوژن، پلی ساکاریدی که منبع ذخیره انرژی در انسان است.
 

گلیکوژن، جزو پلی ساکاریدهایی است که با ساختمان مشابه با آمیلوپکتین، ولی با شاخه های بیشتر و با ابعاد بزرگتر و با وزن مولکولی به بزرگی یکصد میلیون می باشد.
این ترکیب از نظر بیولوژیکی مهم است، زیرا یکی از پلی ساکاریدهای اصلی برای ذخیره انرژی در انسان و حیوانات است و نیز به دلیل اینکه در دسترس ترین منبع گلوکز بین وعده های غذا و در مواقع فعالیت فیزیکی می باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

این ماده در مقادیر نسبتا بالا بخصوص در جگر و در محلهای غیر فعال ماهیچه ها ذخیره می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قند ها به مقاله های:
کربوهیدراتها
ماکرومولکولها
مواد قندی طبیعی
مراجعه فرمایید
  امتیاز: 0.60