منو
 کاربر Online
437 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline احمد شکیب 2 ستاره ها ارسال ها: 33   در :  جمعه 17 تیر 1384 [11:40 ]
  الکترود متخلخل
 

با سلام کسی اطلاعاتی در مورد الکترود متخلخل داره؟؟


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 18 تیر 1384 [05:41 ]
  > الکترود متخلخل
 

چون بحث در مورد الکترود متخلخل بسیار وسیع است، ابتدا نوید مقاله ای جامع در مورد الکترودها و همینطور الکترود متخلخل را می دهم و سپس اشاره ای کوتاه به خاطر مفصل بودن بحث می کنم:
الکتروهای متخلخل رایج الکترودهای شیشه ای هستند که به عنوان الکترودهای شناساگر به کار می روند.به عبارت دیگر گروهی از الکترودهای شناساگر به کار رفته در شیمی تجزیه را به دلیل استفاده از غشایی با ترکیب مخصوص در ساختمان الکترود،به نام الکترودهای غشایی می نامند.فعالیت الکترودهای غشایی از رفتار ویژه غشاء در قبال یون های مختلف نشات می گیرد و بر پیدایش اختلاف پتانسیل بین دو محلول قرار گرفته در دوسوی غشاء استوار است، در حالیکه هر دو محلول دارای یونی معین ولی با غلظتهای متفاوت می باشند.

الکترودهای غشایی به پنج گروه زیر طبقه بندی می شوند:
  • الکتروهای با غشاء شیشه.
  • الکتروهای با غشاء مبادله کننده مایع یا الکترودهای با غشاء مایع.
  • الکترودهای با غشاء متشکل از رسوب ها یا الکترودهای با غشاء حالت جامد.
  • الکترودهای با غشائ حساس به گازها.
  • الکترودهای آنزیمی.به عنوان مثال، ساختمان یک الکترود غشای مایع به این صورت است که یک صفحه پلاستیکی متخلخل آبگریز ( یعنی دافع آب ) برای نگهداری لایه آلی بین دو محلول آبی به کار می رود.اثر فتیله ای باعث می شود که روزنه های صفحه یا غشاء مخزن دو لوله هم مرکز بیرونی از مایع آلی پر باقی بمانند. لوله درونی محتوی یک محلول آبی استاندارد کلرید کلسیم است که با کلرید نقره نیز اشباع شده است و یک سیم هادی نقره ای نیز برای تشکیل الکترود مرجع AgCl /Ag وارد این لوله شده است.


برای کسب اطلاعات بیشتر دو منبع به شما معرفی می کنم:

*مبانی شیمی تجزیه_ جلد دوم_تالیف اسکوگ،وست_مرکز نشر دانشگاهی.

*مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه_تالیف دکتر سید مهدی گلابی_انتشارات ستوده_تبریز.
  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 18 تیر 1384 [17:47 ]
  > الکترود متخلخل
 

در باتریهای معمولی از هیچ کدام از الکترودهای غشایی استفاده نمی شود.
mrgreen
از الکترودهای غشایی که بسیار هم گرانبها هستند، در آزمایشات بسیار دقیق شیمی تجزیه برای شناسایی و تعیین مقدار دقیق مواد موجود در یک ترکیب در مبحث الکتروشیمی تجزیه استفاده میشود.
در باتریهای معمولی تنها از آند و کاتد معمولی استفاده می شود.

  امتیاز: 0.00