منو
 کاربر Online
1041 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  یکشنبه 12 تیر 1384 [15:46 ]
  وقایع مهم در علم هسته ای پس از جنگ جهانی دوم
 

وقایع مهم در علم هسته ای پس از جنگ جهانی دوم

 • 1945: اولین آزمایش و کاربرد شکافت هسته به صورت بمب در انتهای جنگ دوم جهانی.
 • 1949: توسعه روش سالیابی رادیو کربن به وسیله " لیبی " ( Willard Libby ).
 • 1951: اولین کاربرد رآکتور هسته ای قدرت در آزمایشگاه ملی آرگون ( Argonne ).
 • 1952: اولین آزمایش یک بمب هیدروژنی.
 • 1955: اولین کنفرانس انرژی اتمی_ ژنو.
 • 1955: کشف مندلیویوم ( Md )، دارای Z=101 به وسیله Ghiroso و همکاران وی در برکلی ( Berkeley ).
 • 1957: تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی_وین.
 • 1958: کشف نوبلیم ( No )، دارای Z=102 به وسیله Ghiroso و همکاران وی در برکلی.
 • 1959: اولین آزمایش موتور موشک هسته ای.
 • 1961: کشف آخرین عنصر اکتنیدها، لارسیم، ( Lw )،دارای Z=103 به وسیله Ghiroso و همکاران وی در برکلی.
 • 1980: اولین شواهد وجود احتمالی جرم نوترینوها.
 • 1982: کشف عنصر 107 و 109 ، در "دارمشتات" آلمان.
 • 1983: شناسایی فروپاشی دوپروتونه.
 • 1984: کشف عنصر 108 ، در "دارمشتات" آلمان.
 • 1984: شناسایی فروپاشی کربن14.
 • 1984: شناسایی نشر تریتون تاخیری از لیتیم 11.
 • 1985: حدود ثبت شده برای جرم نوترینو.
 • 1986: پرتودهی حبوبات، میوه و سبزیجات برای کشتن حشرات و باکتریهای موجود در آنها در آمریکا به وسیله FDA .
 • 1989: ارائه شواهدی برای " همجوشی سرد " دئوتریم برای تولید تریتیم و نوترونها به وسیله الکترولیز آب سنگین.
  امتیاز: 1.40