منو
 صفحه های تصادفی
سیستم های دال مسطح
دمیکیت
پروستیت
پوتاکتینیوم
آسیب های ورزشی
آهن
دوره اردویسین
انتقال ژن در باکتریها
کاربرد هومون اتیلن در باغبانی
زبان سطح بالا
 کاربر Online
306 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline اسماعیل حامدی 3 ستاره ها ارسال ها: 107   در :  سه شنبه 31 خرداد 1384 [05:14 ]
  کشف یک آتشفشان زیردریایی جدید
 

یک تیم بین المللى از محققین دانشگاه اورگون و سیدنى که توسط کاوشگران انجمن اقیانوس شناسى هدایت مى شوند ، اخیرا یک آتشفشان فعال زیر دریائى در نزدیکى جزیره ساموآن در 2400 مایلى جنوب غربى هاوائى را کشف کرده اند . مخروط این آتشفشان به سرعت در حال شکل گیرى است و با یک سرعت و پیشرفت در حدود 20سانتى متر در روز افزایش ارتفاع دارد این شکل گیرى که از سال مى 2001 آغاز شده است تا کنون 300 متر ارتفاع دارد.

  امتیاز: 0.20