منو
 صفحه های تصادفی
خمس
مسعود پسر ابراهیم غزنوی
انواع سفید و قرمز تنسی
لشکرکشی محمود به هند- نبرد تانیسر
نمایشگاه
کارل گوته یانسکی
دیوان شمس
کیمبرلیت
رنگ آزو
واژگان ژنتیک مولکولی
 کاربر Online
348 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  پنج شنبه 26 خرداد 1384 [05:04 ]
  عمل ژن در خلال کمبود آب در گیاهان
 

عمل ژن در خلال کمبود آب در گیاهان


تنش آب سبب تغییرات زیادی در متابولیسم و نمو گیاهان می شود که می تواند تطابق با محیط مواجه با کمبود آب را بهبود بخشد. به نظر می رسد که هورمون گیاهی " اسید آبسیزیک " به طور اختصاصی در یکی از واکنش های عمده به خشکی یعنی بستن روزنه ها حائز اهمیت باشد.

اسید آبسیزیک تا چه اندازه در سایر وا کنش های خشکی دخیل است؟ برای جواب به این سوال دانشمندان مطالعات وسیعی را روی گیاه جهش یافته از گوجه فرنگی به نام فلاکا(Lycopersicon esculentum) انجام دادند. گیاهان جهش یافته ی فلاکا در واکنش به خشکی سریعا" پژمرده شده و تمایل آنها به پژمردگی اساسا" با کاهش میزان اسید آبسیزیک در مقایسه با گونه ی طبیعی ( وحشی ) گیاهان مرتبط بود.

در برگ های گونه ی طبیعی گوجه فرنگی، تنش یا کمبود آب موجب القای ساخت و یا افزایش چشمگیر ساخت 21 پلی پپتید می گردد. در برگ های فلاکا تنش آب سبب تغییرات مشابه می شود، اما تمام 21 پلی پپتید ساخته نشده و آنهایی نیز که ساخته می شوند به مقدار کمتری وجود داشتند.

دادن اسید آبسیزیک به گیاه فلاکا الگوی پلی پپتیدی را به آنچه درگونه طبیعی دیده می شد، اصلاح نمود. جمعیت RNAپیامبر به طور مشابهی تحت تاثیر قرار گرفت. این نتایج نشان داد که در سطح مولکولی، بسیاری از وقایع ایجاد شده توسط خشکی واکنش هایی هستند که در پاسخ به غلظت اسید آبسیزیک ایجاد می شوند.

تعداد نسبتا" کمی از تولیدات جدید ژنی در اثر تنش آب و یا در واکنش به کاربرد اسید آبسیزیک در آزمایش سنتز می شوند که با جدا کردن این ژن ها و شناسایی وظایف آنها، اطلاعات دقیقی در مورد سازگاری گیاه به کمبود آب به دست می آید.


  امتیاز: 0.00