منو
 کاربر Online
1060 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 10 خرداد 1384 [10:56 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : برای دقیق نگاه کردن به هر چیز چه باید کرد چون من به طور سطحی نگاه میکنم (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:ک م  امتیاز: 1.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مهدی سالم 3 ستاره ها ارسال ها: 552   در :  شنبه 28 خرداد 1384 [15:00 ]
  >انتقال یافته از پرسش و پاسخ : برای دقیق نگاه کردن به هر چیز چه باید کرد چون من به طور سطحی نگاه میکنم (از طریق تماس با ما)
 

سلام

تمرین کنید


  • به قوانین پیدایش آن
  • به رفتار آن
  • به نکات خوب آن
  • به ...

تمرین کنید


  • راستی باید در زندگی یک هدف داشته باشید تا از آن زاویه همه چیز را عمقی بنگرید!
  • بدون تعریف یک هدف، همه چیز سطحی دیده می شوند.

  امتیاز: 0.60