منو
 کاربر Online
1299 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 07 خرداد 1384 [16:04 ]
  سنتز بازهای نوکلئیک اسید و داروهای فعال در برابر سرطان و ایدز
 

نوکئیک اسیدها می توانند زنجیرهای فوق العاده بلند با وزنهای مولکولی میلیاردی بسازند. مانند پروتئینها, ساختمانهای دوم و سومی به خود می گیرند. در سال 1953, " واتسون " و " کریک " , پیشنهاد معروف خود مبنی بر اینکه DNA دارای یک ساختمان مارپیچ دو گانه متشکل از دو رشته با ترتیب بازهای مکمل است را ارائه نمودند.
نقش اساسی نسخه برداری نوکلوئیک اسیدهادر بیولوژی در پزشکی به کار گرفته شده است. چند صد نوکلوئید و بازهای اصلاح شده, تهیه شده و اثرهای آنها که مورد مصرف کلینیکی دارند عبارتند از:
5- فلوئورو اوراسیل یا فلوراسیل یک عامل ضد سرطان.
9- ( 2- هیدروکسی اتوکسی ) متیل گوانوزین یا آسی کلوویر که در مقابل برخی ویروسها مقاوم است.
'3- آزیدو-'3-داکسی تیامیدین یا زیدووین یا AZT داروی فعال در مقابل ویروس ایدز.
موادی از این قبیل می توانند در لباس نوکلوئیک اسیدهای واقعی در فرایند نسخه برداری خدشه وارد کنند. آمینهای فعال در این فرایند, این داروها را با نوکلوئیک اسیدهای واقعی اشتباه کرده, سنتز پلیمرهای بیولوژیکی نمی تواند ادامه یابد.

  امتیاز: 0.60