منو
 صفحه های تصادفی
Samarium
استماتها
زمین و زمین شناسی
مفاهیم مرتبط
حضرت لوط علیه السلام
طبقه بندی حسابها
گذردهی عایق
نیروی ضعیف هسته‌ای
هجوم سپاه عمر سعد به خیمه های امام حسین علیه السلام و آتش زدن خیمه ها
هنریتا لیویت
 کاربر Online
407 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 04 خرداد 1384 [12:33 ]
  پاسخ تماسی در گیاهان: یک رویداد اسموتیک
 

پاسخ تماسی در گیاهان: یک رویداد اسموتیک


برگهای شدیدا" اختصاصی گیاه حشره خوار ناهید (Dionaea musscipula) دراثر تماس با یک حشره، سریعا" به سمت یکدیگر تا شده و حشره را برای هضم بعدی به دام می اندازد. در هنگام جذب شهد موجود در سطح برگ گیاه، این حشره با سه موی حساس تماس حاصل کرده و منجر به بسته شدن برگ می گردد.

این حرکت برگ ناشی از تغییرات ناگهانی ( ظرف 0.5 ثانیه ) فشار تورژسانس در سلولهای مزوفیلی ( سلولهای داخلی برگ ) است که خود ناشی از رها سازی یونهای پتاسیم از سلولها و خروج آب طی فرایند اسمز می باشد. غدد موجود در سطح برگ، آنزیمهایی را آزاد می کنند که مواد غذایی را از حشره استخراج می کنند.

گیاه حساس (Mimsoa pudica) نیز متحمل یک تغییر مشخص در شکل برگ می گردد که با تماس مکانیکی آغاز می شود. یک تماس نوری یا ارتعاشی منجر به سقوط ناگهانی برگها شده که حاصل کاهش مشخص فشار تورژسانس در سلولها و در پایه ی هر برگچه و برگ می باشد. همانند گیاه حشره خوار ناهید، این کاهش فشار تورژسانس به خاطر رها سازی یونهای پتاسیم و خروج آب است.
  امتیاز: 0.20     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 16 دی 1384 [12:28 ]
  > پاسخ تماسی در گیاهان: یک رویداد اسموتیک
 

razztextمن هم تایید می کنم.

  امتیاز: 0.00