منو
 کاربر Online
912 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  جمعه 30 اردیبهشت 1384 [07:14 ]
  آیا می دانید پنی سیلین ها چگونه عمل می کنند؟
 

پنی سیلین ها گروهی از آنتی بیوتیکها با دو گروه هتروسیکلی هستند( هتروسیکلها, مولکولهای حلقوی هستند که در آنها یک یا چند کربن حلقه, با اتم غیر کربن مانند نیتروژن, اکسیژن, گوگرد, فسفر, سیلیسیم, یک فلز و غیره تعویض شده است ) که در ساختن دیواره های سلولی باکتری اختلال ایجاد می کنند. این اختلال در نتیجه واکنش پنی سیلین با گروه آمین یک پروتئین _ که شکاف به وجود آمده در حین ساختن دیواره سلول را می بندد _ به وجود می آید. محتوی درونی سلول خارج می شود و موجود می میرد.
باکتری های مقاوم در برابر پنی سیلین, آنزیمی به نام پنی سیلسناز ترشح می کنند که هیدرولیز آنتی بیوتیک را سریعتر از آنچه آنتی بیوتیک بتواند به دیواره سلول پرو تئین حمله کند, کاتالیز می نماید.

  امتیاز: 0.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  یکشنبه 08 خرداد 1384 [04:49 ]
  > آیا می دانید پنی سیلین ها چگونه عمل می کنند؟
 

دوستان مقالات پنی‌سیلین و آنتی بیوتیک نیز در این زمینه مطالبی دارند.

  امتیاز: 0.00