منو
 کاربر Online
1412 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 24 اردیبهشت 1384 [13:03 ]
  انتقال یافته از بحث دانشنامه : ساختمان جمله
 

از پیوند ساختمان جمله برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

  امتیاز:      
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [06:41 ]
  > ساختمان جمله
 

بخش اصلی جمله را فعل را تشکیل میدهد
فعل از نظری 2 نوع است فعل گذرا و ناگذر
از زمان نیز به 3 بخش گذشته و حال و آینده مربوط می شود

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [16:25 ]
  > ساختمان جمله
 

من در مورد نهاد و گزاره زیاد شنیده ام اما نمی دانم اصطلاحات argumnet و adjunct یا modifier چه ترجمه ای در زبان فارسی دارند و ارتباطشان با ساختار جمله چیست و ساختار predicate-argument که در NLP‌ کاربرد زیاد دارد چرا در مقالات دستور زبان فارسی کمتر به چشم می خورد

  امتیاز: 0.00