منو
 کاربر Online
1003 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  شنبه 17 اردیبهشت 1384 [05:23 ]
  آثارایمان بربدن انسان
 

آثار ایمان بر بدن انسان:

تحقیقات جدید نشان می دهد که ایمان و اعتقادات مذهبی میزان نیاز افراد سالمند را به مراقبت های پزشکی کاهش می دهد. بررسی های مختلف تاثیر باورها و اعتقادات مذهبی را در ارتقاء سلامت جسمی و روحی روانی افراد و همچنین افزایش طول عمر به اثبات رسانده است.
به گفته ی محققان رشته ی طب داخلی در آمریکا میزان نیاز به مراقبت های پزشکی طولانی مدت و اقدامات توانبخشی و همچنین میزان نیاز به بستری شدن در مراکز نگهداری سالمندان در افراد سالخورده ای که ایمان قوی و اعتقادات مذهبی عمیق دارند، کمتر از سایر سالمندان است.
نتایج این بررسی بار دیگر نقش مذهب را در ارتقاء سطح سلامت افراد مشخص می کند. گفتنی است گرچه افراد دارای اعتقادات قوی برای حفظ باورهای خود نیازی به تحقیقات علمی و آزمایشگاهی ندارند، اما این نوع مطالعات در جلب توجه افرادی که علم را پاسخگوی تمام نیازهای بشر می دانند تاثیر دارد.
  امتیاز: 0.20