منو
 صفحه های تصادفی
پارانشیم آبکشی
اسکناس
میکویان(میگ ماپو
عسل
فرهنگ استان آذربایجان غربی
فیلم های بلند
اسهال‌ حاد
attenuation
آنتوسروتها
پرکاری پاراتیرویید
 کاربر Online
477 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [12:43 ]
  پاسخ سئوال شماره ی سه
 

یک مرکز تحقیق بر روی ایدز در نیویورک آمریکا چندی پیش موفق شد عامل مصونیت طبیعی عده ای به ایدز را کشف کند . در واقع این عامل باعث می شود افرادی با آزمایش خون مثبت از نظر ویروس ایدز هیچگاه علایم این بیماری را پیدا نکنند .
بررسی دقیق این افراد نشان داد سه دسته پروتئین به نامهای آلفا- 1و آلفا- 2و آلفا- 3 که از تکثیر ویروسهای ایدز جلوگیری می کنند در خون این افراد وجود دارند . با وجود این پروتئینها گرچه ویروس در خون افراد مزبور وجود داشته و نتیجه ی آزمایش ایدز آنها مثبت است ولی بیماری در بدنشان پیشرفت نمی کند .این افراد یک تا دو درصد افراد آلوده به ویروس ایدز هستند .
پژوهشگران امیدوارند با شناخت این عوامل که خود نتیجه ی تحقیقی 15 ساله هستند افقهای جدیدی در درمان بیماری ایدز پیش روی علم پزشکی گشوده شود .
  امتیاز: 0.00