منو
 کاربر Online
731 کاربر online
 : پرسش و پاسخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 10 فروردین 1384 [16:23 ]
  سلام وسوال (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:مهدی رفیعی
با سلام خسته نباشید
من میخواهم عضو دانشنامه رشد شوم ولی در فرم ثبت نام "معرف" و "تایید کننده" میخواهم.
سوال من این است که من که درسم دردانشگاه تمام شده چگونه میتوانم معرف وتایید کننده داشته باشم؟
با تشکر
My Email:rafiei@tebyan.net

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 03 فروردین 1384 [17:47 ]
  اولین کسی که عقیده به عناصر 4 گانه را متزلزل کرد (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:گروه علمی نابغه های ایران


اولین کسی که عقیده به عناصر 4 گانه را متزلزل کردیکی از علوم که در محضر محمد باقر علیه‌السلام تدریس میشد علم فیزیک بود اگر در مورد مبانی طبی جعفر صادقعلیه‌السلام اطلاع مبسوط نداریم در عوض در مورد مبانی فیزیکی او یعنی معلوماتش در رشته فیزیک دارای اطلاعات بالنسبه مبسوط هستیم.
در محضر درس محمد باقرعلیه‌السلام فیزیک ارسطو تدریس میشد و بر کسی پوشیده نیست که فیزیک ارسطو شامل چندین علم میگردید امروز کسی علوم جانور شناسی و گیاه شناسی و زمین شناسی را جزو علم فیزیک محسوب نمیکند و هر یک از آنها علمی جداگانه است. اما فیزیک ارسطو راجع باین علوم بحث شده همانطور که (مکانیک) هم وارد فیزیک ارسطو گردیده است.
اگر مفهوم فیزیک را علم الاشیاء بدانیم باید به ارسطو حق داد که مباحث فوق را در فیزیک خود آورده چون تمام این مباحث مشمول علم الاشیاء میشود. باحتمال نزدیک به یقین فیزیک ارسطو هم از راهی وارد محضر درس محضر درس محمد باقرعلیه‌السلام شد که علوم جغرافیا و هندسه وارد شده بود یعنی از راه قبطی مصر وارد محضر درس محمد باقرعلیه‌السلام گردید. فریدوجدی صاحب دائره المعارف معروف بزبان عربی نوشته است که علم طب از راه مکتب اسکندریه به امام حعفر صادقعلیه‌السلام رسید واین موضوع صحت ندارد. برای اینکه وقتی جعفر صادقعلیه‌السلام تحصیل میکرد مکتب علمی اسکندریه وجود نداشت تا اینکه علم طب از آنجا به جعفر صادق علیه‌السلام برسد.
مکتب علمی اسکندریه وابسته به کتابخانه آن بود که بعد از اشغال مصر از طرف اعراب از بین رفت. شاید کسانی که از کتب کتابخانه اسکندریه استنساخ کردند نسخه هائی از کتب آن کتابخانه را داشتند اما مکتب علمی اسکندریه با معدوم شدن (کتابخانه) از بین رفت.
لیکن آنهائی که در مکتب علمی اسکندریه پروریده شده بودند تئوریهای آن مکتب علمی بخصوص تئوری موسوم به فلسفه افلاصونیون جدید را بشاگردان یا مریدان خود آموختند و از آنها به نسلهای بعد تا بما رسید.
میتوان احتمال داد که کتاب یا کتابهائی از کتب کتابخانه اسکندریه استنساخ شده بود از مصر به جعفر صادقعلیه‌السلام رسید شاید منظور فرید وجدی از مکتب اسکندریه مکتبی که (کتابخانه) کانون آن محسوب میگردید نبوده و میخاسته است بگوید کتاب یا کتابهائی که یادگار مکتب اسکندریه بشمار میاید به جعفر صادقعلیه‌السلام رسید.
امام جعفر صادقعلیه‌السلام در محضر پدر با علم فیزیک آشنا شد و همانطور که در علم جغرافیا به نظریه گردش خورشید بدور زمین ایراد گرفت قسمتهائی از فیزیک ارسطو را نیز مورد ایراد قرار گرفت در صورتی که هنوز به دوازده سالگی نرسیده بود.
روزی در محضر پدرش استاد یعنی محمد مخمد بافرعلیه‌السلام باین قسمت از فیزیک ارسطو رسید که در جهان بیش از چهار عنصر وجود ندارد که عبارت است از خاک آب باد و آتش جعفر صادقعلیه‌السلام ایراد گرفت و گفت حیرت کردم که مردی چون ارسطو چگونه متوجه نگردیده کخه خاک یک عنصر نیست بلکه در خاک عناصر متعدد وجود دارد و هر یک از فلزات که خاک یک عنصر نیست بلکه در خاک عناصر متعدد وجود دارد و هر یک از فلزات که در خاک میباشد یک عنصر جداگانه بشمار میاید.
از زمان ارسطو تا دوره جعفر صادق علیه‌السلام بتقریب هزار سال گذشته بود و در آن مدت طولانی عناصر اربعه بطوری که ارسطو گفت یکی از ارکان علم الاشیاء محسوب میشد و کسی نبود که بآن عقیده نداشته باشد ودر اندیشه هیچ کس خطور نمیکرد که با آن عقیده مخالفت نماید. بعد از هزار سال یک پسر که هنوز دوازده سال از عمر خود را سپری نکرده گفت که خاک یک عنصر نیست بلکه متشکل از عناصر متعدد است. همین پسر بعد از این که خودش شروع به تدریس کرد عنصر دیگر را هم از لحاظ بسیط بودن تخطئه نمود و گفت باد یک عنصر نیست بلکه متشکل از چند عنصر میباشد.
جعفر صادقعلیه‌السلام هزار و یکصد سال قبل از علمای قرن هیجدهم میلادی اروپا که از اجزای هوا را کشف و از هم جدا کردند گفت که باد (یا هوا) یک عنصر نیست بلکه از چند عنصر بوجود آمده است.
اگر در مورد خاک بعد از تفکر و تعقل میپذیرفتند که ین عنصر نیست و چند عنصر است در مورد باد کسی از لحاظ اینکه یک عنصر میباشد تردید نداشت.
برجسته ترین دانشمندان فیزیک جهان بعد از ارسطو نمیدانستند که باد یک عنصر بسیط نیست حتی در قرن هیجدهم میلادی که یکی از قرون درخشنده علم بود تا زمان(لاووازیه) دانشمندان فرانسوی عده ای از علما باد (یا هوا) را یک عنصر بسیط میدانستند و فکر نمیکردند که مخلوطی از چند عنصر است و بعد از اینکه لاووازیه(اکسیژن) را از سایر گازهائی که در هوا هست جدا کرد و نشان داد که اکسیژن در تنفس و سوختن چه اثر بزرگ دارد جمهور علماء قبول کردند که هوا بسیط نیست بلکه متشکل از چند گاز است و در یکی از روزهای سال 1794 میلادی سر لاووازیه را با ساطور گیوتین از بدنش جدا کردند و پدر شیمی جدید را که اگر زنده میماند شاید موفق به اکتشافات دیگر میشد بدنیای دیگر فرستادند.
بنابر این جعفر صادقعلیه‌السلام که متوجه شد هوا یک عنصر بسیط نیست هزارویکصد سال از زمان خود پیش بود.شیعیان میگویند که جعفر صادقعلیه‌السلام این واقعیت علمی و واقعیت های علمی دیگر را با علم لدنی یعنی علم امامت استنباط کرد. مورخ میگوید اگر این استنباط و استنباط های علمی دیگر جعفر صادقعلیه‌السلام از علم امامت او بود وی بایستی قانون تبدیل ماده به انرژی را که (انشتین) در این قرن کشف کرد نیز بگوید. زیرا آنکه دارای علم امامت میباشد همه چیز را میداند و هیچ یک از قوانین علمی برایش مجهول نیست و چون یک قسمت از قوانین علمی را که در قرون هیجدهم و نوزدهم و بیستم میلادی کشف شد جعفر صادقعلیه‌السلام نگفت معلوم میشود که او با علم بشری پی برد که خاک و هوا یک عنصر بسیط نیست. جعفرصادقعلیه‌السلام گفت که در هوا چند جزء وجود دارد که همه آنها از لحاظ تنفس ضروری است.
بعد از اینکه لاووازیه اکسیژن را از گازهای دیگر هوا جدا کرد و نشان داد که آنچه سبب حیات جانداران میشود اکسیژن است دانشمندان گازهای دیگر را که در هوا وجود دارد از لحاظ حفظ حیات بی فایده دانستند و این نظریه مخالف با نظریه جعفر صادقعلیه‌السلام بود که گفت تمام اجزائی که در هوا هست برای تنفس ضروری است.
اما در نیمه قرن نوزدهم میلادی دانشمندان نظریه خود را راجع به اکسیژن ازلحاظ تنفس تصحیح کردند.
چون مسلم شد که اکسیژن گرچه مایه حیات جانداران است و بین تمام گازهای هوا یگانه گازی که خون را در بدن تصفیه مینماید اما موجودات جاندار نمیتوانند اکسیژن خالص را برای مدتی تنفس کنند زیرا سلولهای جهاز تنفس آنها (اکسید) میشود یعنی با اکسیژن ترکیب میگردد و ساده تر میگوئیم که سلولهای جهاز تنفس میسوزد.
اوکسیژن خود نمیسوزد اما کمک به سوزاندن میکند و وقتی با جسمی که قابل سوختن باشد ترکیب گردید آن جسم میسوزد و هرگاه سلولهای ریه انسان یا جانوران دیگر مدتی اکسیژن خالص تنفس نمی نمایند چون این گازها با آنها ترکیب میشود میسوزند و انسان یا جانوری که ریه اش سوخته میمیرد. بنابراین بایستی در هوا گازهای دیگر هم با اکسیژن وارد ریه انسان و جانوران دیگر شود تا اینکه ریه موجودات جاندار براثر تنفس اکسیژن خالص در مدتی طولانی نمیسوزد. بعد از اینکه علما نظریه خود را در مورد اکسیژن از لحاظ تنفس تصحیح کردند معلوم شد که نظریه جعفر صادقعلیه‌السلام درست است وتمام گازهائی که در هوا وجود دارد برای تنفس مفید میباشد و حتی گازهائی که به مقدار خیلی کم درهوا وجود دارد برایتنفس مفید است.
در مثال گاز موسوم به (اوزون) که خواص شیمیائی آن مثل اکسیژن میباشد و هر مولکول آن از 3 اتم اکسیژن بوجود آمده بظاهر در تنفس نقشی ندارد در صورتی که که اکسیژن را هنگام ورود بخون تثبیت میکند و برای فهم مطالب میگوئیم که نگهبان اکسیژن هنگام ورود آن گاز بخون میباشد و نمیگذارد که اکسیژن شانه را زیر بار وظیفه خالی کند.این است که نظریه جعفر صادقعلیه‌السلام مبنی بر اینکه تمام اجزای باد (هوا) برای تنفس ضرورت دارد از نیمه قرن نوزدهم ببعد تا امروز تائید شده است.
از خواص گازهای موجود در هوا این است که نمیگذارد اکسیژن ته نشین شود. میدانیم که اکسیژن در فضا در حال ترکیب نیست بلکه مخلوط با هوا میباشد و چون از هوا سنگین تر است بر حسب قاعده بایستی ته نشین شود. اگر اینطور میشد سطح زمین را تا ارتفاعی معین اکسیژن میپوشاند و گازهای دیگر که در هوا موجود است بالای اکسیژن قرار میگرفت.در نتیجه جهاز تنفس تمام جانوران میسوخت و نسل جانداران منقرض میگردید. دیگر اینکه گیاه بوجود نمیامد زیرا گرچه گیاه هم مثل جاندار برای زنده ماندن احتیاج به اکسیژن دارد لیکن محتاج(کاربون) نیز هست واگر سطح زمین راتا ارتفاعی معین اکسیژن می پوشانید چون (کاربون) به سطح زمین نمیرسد گیاه بوجود نمیا مد. اما گازهائی که در هوا هست مانع از این میشود که اکسیژن ته نشین گردد و بزندگی حیوانی و گیاهی خاتمه داده شود.
جعفر صادقعلیه‌السلام اولین کسی است که عقیده به عناصر 4 گانه را که مدت یکهزار سال غیر قابل تزلزل بنظر میرسد. متزلزل کرد آنهم هنگامی که هنوز یک نوجوان نشده بود و طفل بشمار میامد ولی نظریه مربوط به هوا را بعد از اینکه بسن رشد رسید و شروع به تدریس کرد برزبان آورد.
امروز این موضوع در نظر ما عادی جلوه میکند برای اینکه میدانیم در جهانما یکصد و دو عنصر وجود دارد. اما در قرن هفتم میلادی و اول هجری یک نظریه بزرگ انقلابی بود وعقول بشری در آن قرن نمیتوانست بپذیرد که هوا یک عنصر بسیط نباشد و باز میگوئیم که در آن عصر و اعصار بعد تا قرن هیجدهم میلادی اروپا ظرفیت تحمل آن عقیده علمی انقلابی و چیزهای دیگر را که جعفر صادقعلیه‌السلام گفته بود نداشت ولی در کشورهای شرق و حتی در شهری چون مدینه که شهر پیغمبر اسلام بود میتوانستند آنگونه نظریه های علمی را بر زبان بیاورند بدون اینکه گوینده متهم به کفر شود.

ما امام جعفر صادقعلیه‌السلام را یک مسلمان معصوم میدانیم و العیاذبالله این اسائه را در مورد حضرتش نمیکنیم و آنچه در اینجا نوشته شده یک تحقیق تاریخی است.
مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ

امام جعفر صادقعلیه‌السلام:مطالعه بسیار و پیگیری در مسائل علمی باعث شگفتی عقل و تقویت نیروی فکری و اندیشه است

گروه علمی نابغه های ایران
www.groups.yahoo.com/group/nabegheha

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 03 فروردین 1384 [17:47 ]
  علت نازک شدن لایه ی ازن؟
 

lol علت نازک شدن لایه ی اروزن چیست؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  پنج شنبه 04 فروردین 1384 [11:48 ]
  > علت نازک شدن لایه ی ازن؟
 

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به مقالات بحران لایه ازن ، سوراخ ازن ، گازهای گلخانه‌ای و مباحث مرتبط آنها مراجعه فرمایید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline احمد شکیب 2 ستاره ها ارسال ها: 33   در :  پنج شنبه 04 فروردین 1384 [19:06 ]
  >> علت نازک شدن لایه ی ازن؟
 

علت اصلي آن در بخش مقالات علمي سايت رشد (صفخه اصلي ) مراجعه كنيد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  matlab dar morede arsenic (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:mohamad torabi
ba salam va khaste nabashid .rastesh too sitehaye irani hich site ro too search peyda nakardam ke be in rahati etelaat dar morede jadval mandalief bede .
mikhastam dar morede"arsenic"etelaate bishtari ro kasb konam ,khastam age site va ya komaki mitoonin behem konin mamnoon misham ,deletoooon hamishe shad

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  گیاهان دارویی " تاج الملوک - گل صد تومانی - زبان در قفا (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

در مورد گیاهان مطرح شده توضیحاتی در خصوص محل رشد -

  امتیاز: 0.40    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  در چه مراحلی از نو بلور کردن نا خالصی ها از ماده اصلی جدا می شود؟ (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:نسا آسمانی  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  اگر در مرحله حرارت دادن محلول بیش از اندازه بجوشد ممکن است چه اشکالاتی پیش بیاید؟(البته در آزمایش نوبلور کردن) (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:نسا آسمانی  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  چرا در نوبلور کردن آسپیرین از مخلوط آب و الکل آن هم به نسبت های متفاوت استفاده میشود؟ (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  چرا در مرحله تشکیل بلور بایستی به تدریج سرد شود؟ با توضیح (در آزمایش نو بلور کردن) (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:نسا آسمانی  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  1 سوال(لطفا كمكم كنيد) (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:ايمان آريان فر
با سلام
چگونه ميتوان مختصات نقطه اي در فضا را پيدا كرد كه در آن نقطه ميدان الكتريكي حاصل از N بار الكتريكي با مقدارومختصات مشخص.صفر باشد؟
i_aryanfar@yahoo.com  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  از زحمات شما متشکرم . در ضمن می خواهم درباره انتقال الکتریسیته مطلب دریافت کنم . (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:نیما شانی بیک  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  سلام ادمین . مطلب من را بفزست (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:نیما شانی بیک  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [12:40 ]
  خاصیت چگال در ریاضی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:سید حسین هاشمی


اعداد گنگ دارای خاصیت چگال هستند به چه معناست


  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 10 فروردین 1384 [16:23 ]
  قانون کوسینوس ها را برای مثلث ها اثبات کنید؟(Aبه توان 2+Bبه توان2-2درAدرBدرکوسینوس تتا) (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:نسا آسمانی  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 10 فروردین 1384 [16:23 ]
  ثابت کنید قطرهای لوزی بر هم عمودند؟ (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:نسا آسمانی  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 10 فروردین 1384 [16:23 ]
  قانون سینوس ها را برای مثلث ها اثبات کنید؟ (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:نسا آسمانی  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 10 فروردین 1384 [16:23 ]
  اطلاعاتی راجعب تلسکوپهای انعکاسی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:نگار اریازاد  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 10 فروردین 1384 [16:23 ]
  در مورد تحلیل بردهای کامپیوتر مثل مادربرد (مقایسه چندنوع مختلف از آنها)میشه سایتهای تخصصی که به جزییات پرداخته معرفی کنید یا در مورد
 

نام و نام خانوادگی:
sama asemany


  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 14 فروردین 1384 [13:06 ]
  >قانون کوسینوس ها را برای مثلث ها اثبات کنید؟(Aبه توان 2+Bبه توان2-2درAدرBدرکوسینوس تتا) (از طریق تماس با ما)
 

سلام
دوست عزيز مطالب مفيد و كامل در اين زمينه را ميتوانيد در صفحه ي 19و18از كتاب هندسه ي تحليلي و جبر خطي مخصوص د وره ي پيش دانشگاهي ،رشته ي علوم رياضي در يافت كنيد.
موفق باشيد  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 14 فروردین 1384 [13:06 ]
  >قانون کوسینوس ها را برای مثلث ها اثبات کنید؟(Aبه توان 2+Bبه توان2-2درAدرBدرکوسینوس تتا) (از طریق تماس با ما)
 

سلام
دوست عزيز مطالب مفيد و كامل در اين زمينه را ميتوانيد در صفحه ي 19و18از كتاب هندسه ي تحليلي و جبر خطي مخصوص د وره ي پيش دانشگاهي ،رشته ي علوم رياضي در يافت كنيد.
موفق باشيد.
  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 14 بهمن 1384 [08:06 ]
  > سلام وسوال (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی :بهزاد حاجی سلیمانی

با سلام

چرا لایه ازون در قطب ها سوراخ می شود

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  جمعه 14 بهمن 1384 [10:13 ]
  >سلام وسوال (از طریق تماس با ما)
 

سلام
با تشکر از ورود شما به شبکه
کافی است کپی مدرک تحصیلی ونیز شناسنامه خود را برای شبکه ارسال کنید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 24 اسفند 1384 [10:12 ]
  تاج الملوک سمی است
 

گیاه تاج الملوک گیاه دارویی نیست و سمی است گیاه قلب مریم هم همینطور مبادا از گیاهانی که نمیشناسید استفاده دارویی کنید . من اینرا در لازم دیدم توضیح بدهم تا کسی از آن ها استفاده نکند .

  امتیاز: 0.00