منو
 کاربر Online
1191 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 24 اسفند 1383 [08:08 ]
  لایه اوزون
 

از پیوند لایه اوزون برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

  امتیاز:      
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 25 اسفند 1383 [06:53 ]
  > لایه اوزون
 

چرا لایه اوزون در قطبها سوراخ میشود

  امتیاز: 8.20     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  یکشنبه 30 اسفند 1383 [21:24 ]
  > لایه اوزون
 

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقالات بحران لایه اوزون ، سوراخ لایه اوزون ، گاز اوزن و مقالات مرتبط آنها مراجعه شود.

  امتیاز: 7.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1384 [11:36 ]
  > لایه اوزون
 

rolleyesبه دلیل به وجود آمدن گاز متان در زمین وترکیب شدن با لایه ازن تبدیل به گاز و هیدروژن می شود و ما می گو ییم که لایه ازن پاره شده استlol

  امتیاز: 8.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 27 فروردین 1384 [06:43 ]
  > > لایه اوزون
 

rolleyes> ناشناس:
> rolleyesبه دلیل به وجود آمدن گاز متان در زمین وترکیب شدن با لایه ازن تبدیل به گاز و هیدروژن می شود و ما می گو ییم که لایه ازن پاره شده استlol

  امتیاز: 6.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 27 فروردین 1384 [06:43 ]
  > > لایه اوزون
 

> ناشناس:
> چرا لایه اوزون در قطبها سوراخ میشود

  امتیاز: 5.60     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 21 بهمن 1384 [05:21 ]
  انتقال یافته از بحث دانشنامه >>> لایه اوزون
 

نیاز به نوعی چرخ خیاطی جهت دوختن نوعی از گازهای موجود در هوا داریم.

  امتیاز: 0.00