منو
 کاربر Online
1232 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 10 اسفند 1383 [05:23 ]
  ابزارهای عمومی سیاست پولی
 

از پیوند ابزارهای عمومی سیاست پولی برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

  امتیاز:      
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 10 اسفند 1383 [08:10 ]
  > ابزارهای عمومی سیاست پولی
 

لطفا در مورد نرخ تنزیل و عملیات بازار باز بیشتر توضیح دهید

  امتیاز: 0.00