منو
 صفحه های تصادفی
انواع نثر از نظر قالب یا صورتForm
آنتونوف
تیره رزه داسه
حیات در کرات دیگر
نظریه برخورد تمدنها
پیوند فلزی
جفت گیری
فلاسفه غربی
encopresis
انواع ستاره
 کاربر Online
1758 کاربر online
 : دین و زندگی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 28 بهمن 1383 [07:19 ]
  خداشناسی
 

از کجا آمده ام به کجا میروم و در کجا هستم

  امتیاز: 0.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline عبدالرضا جاهدی 1 ستاره ها ارسال ها: 1   در :  چهارشنبه 28 بهمن 1383 [08:34 ]
  > خداشناسی
 

این سوال برگرفته از یک حدیث است که بایستی شخص متفکری مثل انسان درباره ان فکر کند
ابتدا حوب است قدری تامل کردکه من در چه فضائی میخواهم به این سوال جواب دهم آرام می نشینم و درون خود شروع به نوعی تفکر مینمایم با توجه به این نکته که از مولای خود که این
حدیث را فرموده اند کمک می طلبم چون باید دقت کرد که نمی توان بدون در نظر گرفتن بعضی از
امور به سوال جواب داد در نتیجه اعتقادات خود را در وجود خودم حاضر میکنم و فکر حود
را با یک نور باطنی که برگرفته از حدیث است متمرکز میکنم در این حالت روح و باطن
من شروع به جستجو میکند هر چند ممکن است در ابتدا چیزی به نظر نرسد ولی اگر من تلاش
کنم که نیت خود را از سوال و جواب اصلاح کنم به جوابهائی دست می یابم دیر یا زود
البته ممکن است شما بگوئید که این جواب نشد ولی من میگویم که شما اگر درست راه را بروید
به جوابهائی دست خواهید یافت همانطور که در قران کریم نیز به این نکته اشاره شده است
ونقش تفکر برای انسانهای با خدا بسیار موثر قلمداد شده است وانها با تفکر درست به بسیاری
از معارف میرسند که قابل بیان نیست وایمان آنها را تقویت میکند

  امتیاز: 2.40