منو
 صفحه های تصادفی
اندام زایش در نهاندانگان
اکتینومورف
رشته مهندسی مراقبت پرواز
مخفی بودن ولادت امام زمان علیه السلام
سازه لوله توخالی در ساخت برج
هر چه کنی به خود کنی
خواص فیزیکی آلکانها
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 107 سوره صافات
جامعه شناسی
معرفی رشته های دانشگاهی
 کاربر Online
556 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 24 اردیبهشت 1395 [14:21 ]
  تاریخچه حضور ایران در كنوانسيون سنجش و اندازه گیری (متر)
 

تاریخچه حضور ایران در كنوانسيون سنجش و اندازه گیری (متر)

در اواسط قرن نوزدهم نياز به يك دستگاه متريك جهاني كاملا آشكار شد. در سال 1875 ميلدي، كنفرانسي بين اللملي
در پاريس در زمينة سنجش تشكيل شد و 17 دولت قرارداد كنوانسيون متر را امضاء كردند. امضاء كنندگان تصميم
گرفتند كه يك مؤسسة علمي دائمي به نام دفتر بين المللي اوزان و مقياس هاتأسيس كنند.

ايران نيز كنوانسيون متر را در سال 1354 امضا كرد و به عضويت اين دفتر در آمد. مركز اندازه شناسي سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان نقطة اتصال كشور به دستگاه اندازه گيري جهاني، وظيفة ارتباط با اين سازمان جهاني را دارد.

  امتیاز: 0.00