منو
 صفحه های تصادفی
کاربرد بازدارنده‌های هورمونی در باغبانی
کنفورماسیونهای ان بوتان
فضا-زمان
نام ها و لقب ها : نجم
ذات
اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک
امام صادق علیه السلام و هدایت سید حمیری
موتور پله ای
فیزیولوژی غواصی
نهضت ملی شدن صنعت نفت
 کاربر Online
1560 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 25 دی 1394 [15:34 ]
  تاریخچه رصد خانه دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسي مشهد
 

رصدخانه دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسي مشهد در دهه 40 شمسي توسط دكتر محمد علي سعادت بنيان نهاده شد. اولين تلسكوپ اين رصدخانه از نوع شكستي و با قطري حدود 15 سانتي متر و فاصله كانوني حدود 1800 ميليمتر بر روي پايه اي فلزي نصب شده بود. تلسكوپ شكستي ديگري با قطر حدود 10 سانتي متر به عنوان تلسكوپ قابل حمل براي برنامه هاي رصدي خارج از دانشكده نيز مورد استفاده قرار مي گرفت. با توجه به موقعيت مكاني رصدخانه و نزديكي آن به مركز شهر امكان استفاده از حداكثر توانايي ابزار اپتيكي آن ميسر نبود و بيشتر براي آموزش دانشجويان و آشنايي آنها با مباني نجوم رصدي و يا اجراي برخي پروژه هاي تصويربرداري از اجرام سماوي پرنور مانند ماه و خورشيد، گرفتها و ... مورد بهره برداري قرار مي گرفت. در اوايل دهه هفتاد شمسي به همت مرحوم زنده ياد دكتر محمد تقي عدالتي، استاد نجوم دانشگاه فردوسي مشهد، دو دستگاه تلسكوپ بازتابي اشميت كاسگرين 8 و 14 اينچ و يك دستگاه CCD مدل SBIG-ST6 به تجهيزات رصدخانه اضافه شد و تلسكوپ شكستي فرسوده در رصدخانه كوچكتري با سقف كشويي براي اهداف صرفا آموزشي مستقر گشت. در سالهاي 1374 و 1375 نخستين تصاوير نجومي ديجيتال با استفاده از اين CCD تهيه شد و همزمان با ظهور دنباله دارهاي هاياكوتاكه و هيل-باپ مجموعه نسبتا كاملي از تصاوير اين دنباله دارها با CCD تهيه گشت كه منجر به ارائه دو مقاله در رابطه با محاسبه پارامترهاي مداري دنباله دارها در كنفرانسهاي دانشجويي فيزيك شد. اوج فعاليتهاي رصدخانه دانشكده علوم را مي توان در خرداد 1383 و همزمان با پخش زنده اينترنتي گذر زهره از مقابل خورشيد دانست. پس از فوت مرحوم زنده ياد دكتر عدالتي در شهريور سال 1383 فعاليتهاي رصدخانه به طور موقت كاهش يافت تا در خرداد 1387 مجددا به همت دكتر جمشيد قنبري، استاد نجوم دانشگاه فردوسي مشهد، و با حمايت دكتر مهدي خواجوي استاد نجوم و معاون آموزشي دانشگاه فردوسي، فعاليتهاي رصدخانه از سر گرفته شد. در حال حاضر علاوه بر تلسكوپهاي بازتابي مذكور، يك دستگاه تلسكوپ بازتابي اشميت كاسگرين 14 اينچ مدل CELESCTRON CGE-PRO به همراه CCD مدل SBIG-ST2000XCM و طيف نگار مدل SBIG-DSS7-DEEP SPACE نيز به تجهيزات رصدخانه اضافه شده است. در حال حاضر بازديدهاي عمومي مدارس، مراكز آموزشي، دانشگاهها و غيره از رصدخانه به همراه امكان استفاده دانشجويان و دانش آموزان كه طرحهاي رصدي آنها به تصويب گروه فيزيك دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسي مشهد برسد در كنار برگزاري بخش عملي دروس نجوم رصدي مهمترين فعاليتهاي رصدخانه را تشكيل مي دهند.


تصویر
تصویر رصدخانه دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسي مشهد


منبع:
http://observatory.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=21#

  امتیاز: 0.00