منو
 کاربر Online
1060 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 16 دی 1394 [08:06 ]
  تعیین حد قدر آسمان تهران در تاریخ 9 دی 1394
 

تعیین حد قدر آسمان روش های مختلفی دارد. در تاریخ 9 دی 1391 از روش شمارش ستارگان در کل آسمان استفاده شد.
گزارش رصد: ........Report Observe
مکان رصد: شهر ری:------local: Rey City.
طول جغرافیایی: 51.5------ E: 51.5
عرض جغرافیایی: 35.5--- N: 35.5
زمان مشاهده: 6 صبح ---Time Observe: 6am
تعداد ستاره های شمارش شده: 18 ستاره-----Observe Stars///: 18
نکته: سیارات شمارش نشدند. No planets
تصویر نقشه آسمان در تاریخ فوق در زیر: ستارگان قابل مشاهده با خط بسته مشخص شده اند.
نتیجه: حد قدر آسمان تهران در لحظه رصد حدود 2 تعیین شد. – Limiting Magnitude: about 2
رصدگر: غلامحسین رستگارنسب Observer: Gholamhossein Rastegarnasab


تصویر

  امتیاز: 0.00