منو
 کاربر Online
1280 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 12 آبان 1394 [20:46 ]
  بارش شهابی ثوری، 14 و 15 آبان 94
 

بارش شهابی چیست؟
در طول سال و در هر شب شاهد تعداد زیادی تیر های نورانی هستیم که از سمت آسمان به سمت زمین در حال سقوط هستند. این اجرام سرگردان از بدو تشکیل منظومه به وجود آمده اند و به همه طرف می روند و به هر جرمی ممکن است برخورد کنند. ما وقتی آنها را در جو زمین در حال سوختن می بینیم، آنها را شهاب می نامیم. شهابها پراکنده هستند و در همه جای آسمان امکان مشاهده آنها هست. اما گاهی در آسمان شب، بخشهای خاصی از آسمان نمایشگر تعداد زیادی شهاب می باشد که به آن بارش شهابی گوییم و نام آن بخش خاص را نیز که حتما یک صورت فلکی است را بر آن می نامیم مانند بارش شهابی جباری که به این معنا است که این بارش شهابی در صورت فلکی جبار مشاهده می شود. و جالب این است که این نمایش هر سال و در همان صورت فلکی تکرار می شود ولی چرا و چگونه؟
دنباله دارها اجرامی هستند که بخش زیادی از جرمشان را آب تشکیل می دهد و اغلب از جایگاه دوری به نام ابر `اورت` به سمت خورشید می آیند. (اورت دانشمندی فرانسوی بود که این ابر را کشف کرد.) این اجرام وقتی به نزدیکی خورشید می رسند، گرمای خورشید باعث بخار شدن آب شده و بخار آب بخشی از مواد جامد را هم با خود شسته و از جرم در حال حرکت خارج می کند. به این ترتیب دنباله ای تشکیل می شود که پس از عبور دنباله دار در فضا بر جای می ماند. هنگامی که ما جرم اصلی را با دنباله آن مشاهده می کنیم به آن دنباله دار گوییم. هر دنباله دار به نام فردی که کشف شده است نامگذاری می شود. هنگامی که دنباله دار به دور خورشید گردید و از آن دور شد، سرمای محیط آن را منجمد کرده و دیگر دنباله ای نخواهد داشت. اما ذرات بر جا مانده از دنباله دار مانند یک دالان یا تونلی از غبار در اطراف خورشید می ماند. گاهی مدار زمین با مواد برجای مانده از دنباله دار تلاقی می کند به این معنی که زمین وارد این توده شده و از آن عبور می کند. برخود زمین با این توده بر جای مانده از دنباله دار باعث می شود تا مواد جامد دنباله دار در جو زمین بسوزد و ما از روی زمین این پدیده را مشاهده کنیم و آن را بارش شهابی نامیم.
بارش شهابی ثوری که در 14 و 15 آبان امسال به وقوع می پیوندد، در اثر مواد به جا مانده از دنباله دار انکه یا Encke می باشد. در هر ساعت حدود 10 شهاب مشاهده خواهد شد. برای مشاهده این بارش شهابی، از حدود نیمه شب تا حدود سحر می توان آن را در صورت فلکی ثور نظاره گر بود. تصویر زیر تقریبا ساعت یک بامداد می باشد و صورت فلکی ثور یا Taurus در میانه آسمان قرار دارد.


تصویر

  امتیاز: 0.00