منو
 صفحه های تصادفی
بشر
ولاستونیت
طیف نشری
پیامبر اکرم و پاکسازی کعبه از بت ها پس از فتح مکه
گراف شاه
شیمی نظری
آزمایش دو آینه فرنل
گازهای سمی
تترائدریت
امام صادق علیه السلام و میانه روی در پوشش
 کاربر Online
1764 کاربر online
 : کامپیوتر
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه کامپیوتر 3 ستاره ها ارسال ها: 1679   در :  چهارشنبه 05 فروردین 1394 [06:05 ]
  طراحي مغز مصنوعي براي كامپيوتر
 

در حال حاضر بزرگترين چالش پيش روي دانشمندان، شبيه سازي ساختار مغز انسان در قويترين سوپر كامپيوتر جهان مي باشد. در داخل مغر انسان جنگلي از ميليون ها رشته مغزي به چشم مي خورد كه عملكرد اين رشته هاي عصبي و همكاري آنها با يكديگر باعث مي شود كه تفكرات انسان شكل بگيرد. از ديرباز انسان علاقه مند بود تا اسرار مغز خود را كشف بكند و تا حدودي موفق به انجام چنين كاري شده است.
در حال حاضر دانشمندان يك دانشگاه در لوزان سوئيس پروژه اي را آغاز كرده اند كه هدف از اجراي اين پروژه عظيم، شبيه سازي ساختار و عملكرد مغز انسان است. مدير اين پروژه مي گويد كه در گذشته نرم افزاري وجود نداشت كه با آن بتوان به شبيه سازي ساختار و عملكرد مغز انسان پرداخت. وي در اين رابطه مي گويد: در گذشته كامپيوترها قادر به تشريح و شناسايي پيچيدگي مغز انسان نبودند. در حال حاضر سوال مي شود كه به چه دليل مغز انسان تا اين حد پيچيده است. براي پاسخ دادن به اين پرسش ابتدا بايد ساختار و عملكرد مغز را شبيه سازي كرد تا بتوان در مورد علت پيچيدگي آن نظر داد.
اما از اين پس به كمك سوپر كامپيوتر بلوجين مي توان به تشريح پيچيدگي مغز انسان پرداخت. يكي از افرادي كه در اجراي اين پروژه مشاركت فعال دارد مي گويد: هدف ما ساخت يك دستگاه هوشمند يا روبات نيست بلكه هدف اصلي ما از اجراي چنين پروژه اي فهم بهتر مغز انسان است كه براي دستيابي به آن ابتدا بايد به شبيه سازي مغز پرداخت و سپس عملكرد آنرا در يك دستگاه مصنوعي امتحان كرد. چنين كاري باعث خواهد شد كه ابهامات موجود در مورد مغز انسان از بين برود و بفهميم كه به چه دليل مغز انسان قابليت فهم و درك برخي از مسائل را دارد و مسائل ديگر را درك نمي كند.
البته شبيه سازي مغز كار بسيار دشواري است چون براي دست يافتن به اين هدف ابتدا بايد سلول به سلول به ارزيابي و تحليل مغز پرداخت. دانشمندان بايد ابتدا عمليات الكترونيكي صورت گرفته در تك تك رشته هاي مغزي را مورد بررسي قرار بدهند و دريابند كه اين رشته ها با چه زباني با يكديگر ارتباط برقرار مي نمايند.
سپس نتايج بدست آمده از اين تحقيقات به كامپيوتر بلوجين داده مي شود تا اينكه خود كامپيوتر نيز به تجزيه و تحليل اين داده ها بپردازد. پس از آن هر يك از پردازنده هاي بلوجين به گونه اي برنامه ريزي خواهند شد تا اينكه مانند يكي از رشته هاي مغزي عمل كنند.
يكي از كارشناسان شركت آي بي ام كه از سازندگان بلوجين است مي گويد: ما در اين كامپيوتر بيش از هشت هزار پردازشگر داريم كه به صورت موازي با يكديگر فعاليت مي كنند و در هر لحظه با هم در ارتباط هستند. به همين دليل هر پردازشگر در قالب يك رشته مغزي فعاليت كرده و با هم ارتباط برقرار مي نمايند. پس از اينكه با اين روش ساختار مغز انسان شبيه سازي شد آنگاه مي توان در پايان پروژه دريافت كه مغز در برابر برخي از داروها و بيماريها چه واكنشي از خود نشان خواهد داد.
در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا روزي فرا خواهد رسيد كه كامپيوترها به تنهايي و به صورت مستقل صاحب مغز بشوند. مدير اين پروژه در اين رابطه مي گويد: با آنكه پيشرفتهاي قابل توجهي در حوزه كامپيوتر صورت گرفته اما بايد توجه داشت كه در حال حاضر تنها ۸ هزار پردازشگر در بلوجين به عنوان رشته هاي مغزي وجود دارد در حاليكه در مغز انسان ميليونها رشته مغزي وجود دارد كه با يكديگر ارتباط دارند. به همين دليل براي اينكه بخواهيم كامپيوتر را مانند انسان داراي مغز كنيم آنگاه به ميليونها پردازشگر كامپيوتر نياز است كه تمام اين پردازشگرها بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند.
در همين حال بسياري از كارشناسان معتقدند كه تا سالها نمي توان به اسرار مغز انسان پي برد و به تشريح پيچيدگي هاي آن از لحاظ بيولوژيكي پرداخت. در هريك از رشته هاي مغزي ميليونها مولكول وجود دارد كه دسترسي به بطن اين مولكول ها و عملكرد آنها سالها به طول خواهد انجاميد.
با وجود اينكه كامپيوترها هر روز در حال پيشرفت هستند اما بشر فاصله اي طولاني با اختراع هوش و مغز مصنوعي مانند مغز خودش خواهد داشت. به همين دليل تنها كاري كه دانشمندان مي توانند در شرايط فعلي انجام بدهند، مطالعه و شبيه سازي ساختار مغز انسان است

منبع روزنامه همشهری

  امتیاز: 0.00