منو
 کاربر Online
1187 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 21 دی 1393 [18:16 ]
  تاریخچه طرح رصدخانه ملی- قسمت دوم
 

دهۀ ۱۲۴۰:
پيشنهاد تأسيس رصدخانۀ سلطنتی از محمود قمی (مشاورالملك) به ناصرالدين شاه قاجار؛
۱۳۷۶:
پيشنهاد طرح تأسيس رصدخانۀ ملی ايران به عنوان يكی از دو طرح کلان پژوهشی در شورای پژوهش‌های علمی کشور؛
۱۳۸۰:
شروع مطالعات طرح مكان‌يابی رصدخانۀ ملی؛
ارديبهشت ۱۳۸۲:
انتخاب چهار منطقه در استان‌های خراسان جنوبی، كرمان، قم و اصفهان؛
تير ۱۳۸۲:
انتخاب و آموزش ۲۰ كارشناس، از ميان ۸۰ داوطلب، برای استقرار شبانه‌روزی در مكان‌های چهارگانه منتخب به مدت پنج سال.
شهريور ۱۳۸۲:
تدوين سند ملی طرح تأسيس رصدخانۀ ملی ايران؛

اسفند ۱۳۸۲:
تصویب طرح رصدخانۀ ملی ايران در هيئت دولت؛
خرداد ۱۳۸۵:
حذف پايگاه‌های كرمان و خراسان جنوبی، به علت شرايط نامناسب رصدی؛
آذر ۱۳۸۵:
ابلاغ طرح رصدخانۀ ملی به پژوهشگاه دانش‌های بنيادی؛
شهریور ۱۳۸۷:
اتمام طرح مکان‌یابی و تعیین دو قلۀ دینوا و گرگش به عنوان قله‌های با ارزش نجومی ایران؛

اردیبهشت ۱۳۸۸:
دریافت اولین بودجۀ راه‌اندازی طرح از معاونت علمی ریاست جمهوری؛

اسفند ۱۳۹۰:
آماده‌شدن طراحی مفهومی و بررسی بین‌المللی؛
اسفند ۱۳۹۱:
پایان طراحی مفهومی.
منبع: رصدخانه ملی ایران

  امتیاز: 0.00