منو
 صفحه های تصادفی
اریتریت
کربنات کلسیم
حساب دیفرانسیل و انتگرال(المپیاد)
میتوز
کرکهای اپیدرمی
خاکشیر
گردش وجوه نقد تنزیلی
گستره نظريه تلقين
فتح تبریز به دست اوزون حسن
مواد مخدر
 کاربر Online
505 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 29 آذر 1393 [09:36 ]
  مقاومت داخلی پیل ها
 

مقاومت داخلی پیل ها

شکل الف یک پیل آرمانی را نشان می دهد که بدون هیچ اتلافی، انرژی لازم را برای شارش حاملهای بار در مدار فراهم میکند. در پیلهای آرمانی، اختلاف پتانسیل دو سر پایانه ها، درست برابر نیروی محرکه ی پیل است. شکل ب یک پیل واقعی را نشان می دهد که دارای مقاومت داخلی r است. وجود مقاومت داخلی سبب می شود که همه ی انرژی پیل در اختیار حامل های بار قرار نگیرد و بخشی از آن به صورت گرما تلف شود. به همین جهت اختلاف پتانسیل دو سر پایانه های پیل های واقعی کمتر از نیروی محرکه ی پیل و برابر ΔV = ε − Ir است.

تصویر

  امتیاز: 0.00