منو
 صفحه های تصادفی
فعالیت خورشیدی
کاهو 2
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
درس تاسیسات نساجی
خودآگاهی و جهان آگاهی
مشتقگیری ضمنی
پرورش دهنده گیاهان دارویی
جدول زمان انجام واکسیناسیونها
نحوه تشکیل پیوند دوگانه در مولکول اکسیژن
تب‌ دره‌
 کاربر Online
649 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 27 مهر 1393 [05:24 ]
  خورشيدگرفتگي از زمين و از فضا
 

خورشيدگرفتگي از زمين و از فضا

شكل الف و ب، پديدة خورشيدگرفتگي را نشان مي‌دهد همان‌طور كه ديده مي‌شود خورشيدگرفتگي تنها در نوار باريكي از زمين قابل مشاهده است.

تصویر

شكل هاي زير، خورشيدگرفتگي (كسوف) را به ترتيب از روي زمين و از فضا نشان مي‌دهد. همان‌طور كه ديده مي‌شود خورشيدگرفتگي تنها در نوار باريكي از زمين قابل مشاهده است.

تصویر

  امتیاز: 0.00