منو
 صفحه های تصادفی
نمودار سرعت - زمان
هویت جوامع انسانی
دانشکده مامایی H.Z
تحریفات روانشناسی شناختی
ابوالعلاء صاعد بن محمد(ماه نیشابور)
زندگینامه مولوی
علم غذا
پلاکتهای خون
اینترناسیونالیسم اسلامی
حکم پیامبر اکرم درباره دیه و شراب
 کاربر Online
939 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 03 مهر 1393 [14:11 ]
  سیارات در آسمان ساعت 12 ظهر، اگر خورشید گرفتگی می بود
 

نقشه آسمان زیر مربوط به ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه تاریخ 3 مهر 1393 می باشد. در حالت عادی فقط خورشید در میانه آسمان دیده می شود. اما اگر به هر دلیلی مانند: خورشید گرفتگی، آسمان در این ساعت تاریک می شد و با توجه به اینکه ماه نزدیک به مقارنه است، آیا می دانید که چه سیاراتی در آسمان بدون استفاده از هیچ ابزار رصدی قابل مشاهده بود؟ سیارات قابل مشاهده در این ساعت از سمت شرق آسمان به سمت غرب آسمان به این ترتیب می باشد:
ابتدا سیاره مریخ یا Mars قرار دارد. سپس سیاره زحل یا Saturn قرار گرفته است. بعد از آن سیاره عطارد یا Mercury می باشد. پس از آن ماه یا Moon می باشد که رفته رفته به زمان مقارنه نزدیک می شود. مقارنه زمانی است که مرکز خورشید و ماه و زمین در یک راستا قرار می گیرند و تمام سطح روشن ماه به سمت خورشید و تمام سطح تاریک ماه به سمت زمین می باشد. سیاره بعدی، سیاره زهره یا Venus است. و آخرین سیاره یا غربی ترین سیاره، مشتری یا Jupiter است. پس اگر در این زمان یک خورشید گرفتگی اتفاق می افتاد، از مجموع هشت سیاره، پنج سیاره در این ساعت قابل مشاهده بود و یکی از زیباترین آسمانهایی بود که ممکن است مشاهده شود. دلیل این پدیده نیز گردش سیارات به دور خورشید می باشد. به دلیل سرعت متفاوت گردش سیارات به دور خورشید، چنین تعداد و ترتیب زیبایی از سیارات قابل مشاهده می شود. حیف شد که خورشید گرفتگی اتفاق نیفتاد.

تصویر

منبع تصویر: http://www.heavens-above.com

  امتیاز: 0.00