منو
 کاربر Online
1004 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 16 مرداد 1393 [08:56 ]
  سیارات آسمان صبحگاهی در نیمه دوم مرداد93
 

در تصویر زیر، آسمان صبحگاهی قبل از طلوع خورشید، در نیمه دوم مرداد 1393 دیده می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می شود، دو سیاره در آسمان قابل رصد است. این دو سیاره، مشتری Jupiter و زهره Venus می باشند. این دو سیاره در شرق آسمان (شمال شرقی) قرار دارند و هر چه به به طلوع خورشید نزدیکتر شویم، آسمان روشنتر شده و از فروغ آنها کاسته شده تا جایی که قبل از طلوع خورشید دیگر دیده نمی شوند. سیاره مشتری در صورت فلکی سرطان یا Cancer و سیاره زهره در صورت فلکی دوپیکر یا Gemini قرار دارند. البته همانطور که می دانید: سیارات در بین صور فلکی منطقةالبروج حرکت می کنند و همیشه در یک صورت فلکی نمی مانند. جا به جایی سیارات در بین صور فلکی به سرعت حرکت آنها به دور خورشید بستگی دارد. سیارات هر چه به خورشید نزدیکتر باشند دارای سرعت بیشتری می باشند. این جا به جایی از یک صورت فلکی به صورت فلکی دیگر در مورد سیاره زهره نسبت به سیاره مشتری کاملا قابل مشاهده است. امروز که پنجشنبه 16مرداد 93 می باشد، سیاره زهره در صورت فلکی دوپیکر قرار دارد ولی هر چه به آخر مرداد نزدیک می شویم، سیاره زهره از صورت فلکی دوپیکر به سمت صورت فلکی سرطان نقل مکان می کند و در 31مرداد 93 در برج سرطان خواهد بود. بنابر این در آخر مرداد، دو سیاره از دیدگاه ما زمینی ها در صورت فلکی سرطان قرار خواهد داشت.تصویر

منبع تصویر: www.heavens-above.com

  امتیاز: 0.00