منو
 کاربر Online
1204 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 21 خرداد 1393 [19:06 ]
  اکتشافات، شروع کیهان یخی را برای اجزای اسیدهای آمینه و DNA پیشنهاد می دهند
 

کشف یک جفت مهم از مولکولهای حیاتی در فضای بین ستاره ای نشان می دهد که بعضی مواد شیمیایی بنیادی که کلیدهای اساسی حیات هستند ممکن است بر خرده یخ های شناور بین ستارگان تشکیل شده باشند. پژوهشگران با استفاده از تکنولوژی جدید در تلسکوپ و آزمایشگاه ها، یک جفت از مولکولهای پیش حیاتی در فضای بین ستاره ای کشف کرده اند. اکتشافات نشان می دهد که بعضی از مواد شیمیایی بنیادی که گام های کلیدی بر راه تشکیل زندگی هستند، ممکن است بر خرده یخ های بین ستارگان تشکیل شده باشند. دانشمندان از تلسکوپ گرین بنک(GBT) مرکز دانش بنیادی ویرجینیا برای مطالعه ی توده ی ابر عظیمی که در فاصله ی حدود 25000 سال نوری از زمین در نزدیک کهکشان راه شیری ما قرار دارد، استفاده می کنند. مواد شیمیایی که آنها در آن ابر یافته اند شامل مولکولی است که به نظر می رسد یک پیش ماده برای ترکیب کلیدی DNAباشد و دیگران ممکن است نقشی در تشکیل آمینو اسید آلانین داشته باشند.تصویر
تلسکوپ گرین بنک(پایین سمت چپ) و بعضی مولکولهایی که کشف کرده است


یکی از مولکولهایی که اخیراً کشف شده است سیانومتانیمین (cyanomethanimine) نامیده می شود که گامی از فرایندی است که شیمیدان ها معتقدند که ` آدنین ` (نوعی بازپوربن به فرمول C5H5N5 است) تولید می کند. یکی از چهار پایه نو کلئوای است که پله های نردبانی شبیه ساختارDNA را تشکیل می دهد. مولکول دیگر که `اتانامین` نامیده می شود به نظر می رسد نقشی در تشکیل ` آلانین`(یکی از 20 آمینو اسید در کدهای ژنتیکی) بازی می کند.` کشف این مولکولها در یک ابر گاز میان ستاره ای به این معناست که قطعات ساختاری مهم برای DNA و اسیدهای آمینه می توانند بذر سیارات شکل یافته ی جدید با پیش ماده ی شیمیایی برای حیات را بکارند. نقل شده از: ` آنتونی رمی جین (Anthony Remijan) از رصدخانه ی ملی نجوم رادیویی . در این مورد مولکولهای بین ستاره ای کشف شده ی جدید مراحل میانی از گام های فرایند شیمیایی هستند که به مولکول زیستی نهایی منجر می شوند. جزئیات فرایندغیر واضح باقی می ماند اما اکتشافات، بینش جدیدی مبنی بر اینکه این فرایند در کجا رخ می دهد، به ما می دهند. پیش از این دانشمندان گمان می کردند چنین فرایندهایی در گاز بسیار رقیق در ستارگان رخ می دهند. بهر حال اکتشافات جدید پیشنهاد می دهد که رشته های شکل گرفته شیمیایی برای این مولکولها در گاز رخ نمی دهند بلکه بر سطح خرده یخ ها در فضای بین ستاره ای رخ می دهن. به گفته ریمی جین : `ما نیاز به آزمایشات بیشتری برای درک بهتر اینکه چطور این واکنش ها عمل می کنند، داریم اما این می توانند بعضی از اولین گام های کلیدی به سوی مواد شیمیایی زیستی که بر سطح خرده یخ ها رخ می دهد، باشد.` اکتشافات توسط تکنولوژی جدیدی که فرایند تشخیص ` انگشت نگاری ها` ی مواد شیمیایی کیهانی را تسریع می کند، امکان پذیر شدند. می توانیم فرض کنیم که هر مولکول مجموعه ای از حالتهای چرخشی معین دارد. هنگامی که از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند، مقداری معین از انرژی خارج شده یا جذب شده هم وجود دارد مثل امواج رادیویی در فرکانس های مخصوص که می تواند توسط GBT رصد شود. شیوه های آزمایشگاهی جدید به شیمیدانان اجازه می دهد تا الگوهای مشخصات چنین فرکانس های رادیویی را برای مولکولهای معین اندازه گیری نمایند. با مجهز شدن به این اطلاعات آنها می توانند آن الگوها را با داده های به دست آمده توسط تلسکوپ تطبیق دهند. آزمایشگاه ها در دانشگاه ویرجینیا و مرکز اختر فیزیک اسمیتسون هاروارد گسیل رادیویی `سیانومتانیمین` و `اتانامین` و الگوهای فرکانس مولکولهای تطبیق داده شده که توسط بررسی های GBT از2008 تا 2011 تولید شده بودند را اندازه گیری کردند. گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی در برنامه پژوهشی تابستانی مخصوص شرکت نمودند که در آن بعضی آزمایشاتی را منجر به کشف `سیانومتانیمین` شده است، اجرا نموده اند. دانشجویان تحت سرپستی پرفسور بروکس پیت (Brooks Pate ) و اد مورفی(Ed Morphy) و رمی جین (Remijan) بودند. حمایت مالی برنامه توسط بنیاد ملی علوم انجام شد که دانشجویانی را از چهار دانشگاه برای آزمایشات تحقیقاتی تابستان آورده بود. آنها به خوبی در آزمایشگاه اختر شیمی پیت (Pate) با داده های GBT کار کردند. به گفته ی پیت: `این اکتشافی زیباست و ثابت می کند که دانشجویان دوره اول می توانند تحقیقات چشمگیری انجام دهند.`
منبع خبر: سایت انجمن نجوم ایران

  امتیاز: 0.00