منو
 کاربر Online
1081 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 16 خرداد 1393 [15:22 ]
  کاربرد تارهای نوری
 

کاربرد تارهای نوری

تارهای نوری کاربردهای پزشکی زیادی در دستگاه‌هایی به نام درون بین‌ها (آندسکوپ) یافته‌اند که می‌توانند وارد مجراهای باریک داخل بدن مانند رودة بزرگ، مری یا حتی وارد شاهرگ خونی شوند (شکل زیر). نوری که به انتهای خارجی یک دسته تار نوری تابیده می‌شود درون این تارها بازتاب‌های داخلی کلی مکرری پیدا می‌کند، و با وجود مسیر خمیدة تار، بیشتر نور سرانجام از انتهای دیگر خارج می‌شود و ناحیة مورد نظر پزشک را روشن می‌کند. آنگاه بخشی از نور بازتابیده از آن ناحیه، توسط دسته تار نوری دیگری به همین ترتیب باز می‌گردد تا آشکارسازی شده و به تصویرهای روی صفحة نمایشگری تبدیل شود که پزشک آن را مشاهده می‌کند.

تصویر

تارهای نوری کاربرهای زیادی نیز در سامانه‌های مخابراتی دارند. امروزه کابل‌های تار نوری نقش مهمی را در تلفن، تلویزیون و ارتباط‌های اینترنتی برای جابه‌جایی حجم عظیمی از اطلاعات بین کشورها، شهرها و داخل شهرها ایفا می‌کنند (شکل زیر).

تصویر

  امتیاز: 0.00