منو
 کاربر Online
1019 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 02 خرداد 1393 [20:33 ]
  بررسي ها نشان مي دهد ماه 95 ميليون سال جوان تر از منظومه شمسي است
 

تيمي از پژوهشگران با توجه به مواد درون زمين و همچنين شبيه سازي ها، زمان تشكيل ماه را 95 ميليون سال پس از به وجود آمدن منظومه شمسي تشخيص دادند. بنابراين سن نزديكترين قمر زمين 4.4 ميليارد سال است.
شبيه سازي ها شامل تكرار برخورد زمين و يك سياره زمين مانند (عطارد، ناهيد و مريخ) كه از ديسك سياره اي اطراف خورشيد جوان به وجود آمدند، بود. بعد از 259 شبيه سازي، محققان رابطه اي بين زماني كه جرمي به اندازه مريخ با زمين برخورد كرد (و در نهايت ماه را به وجود آورد) و مقدار ماده اي كه پس از برخورد، به زمين اضافه شد پيدا كردند.
سث جاكوبسون از رصدخانه Cote d`Azur در فرانسه مي گويد: `اين ارتباط از شبيه سازي ها به دست آمده و در هر مجموعه از شبيه سازي هاي قديمي كه بررسي مي كنيم، باقي مي مانند.`
دانشمندان به آن ساعت زمين شناسي مي گويند (از روي عوارض زمين شناختي، زمان يك اتفاق تعيين مي شود) كه سن ماه را مستقل از نمونه هايي كه فضانوردان آپولو در دهه هاي 1960 و 1970 جمع آوري كردند و سن ماه را به كمك تجزيه راديواكتيو هسته اتم تخمين زدند، به دست آورد. قبلاً جرم زمين به كمك آزمايش مواد و تعيين فراواني عناصر siderophile_ اي (داراي آهن) كه در گوشته زمين وجود داشته، تخمين زده شد.
زمان سنجي دقيق، زمان تشكليل ماه را 95 (با خطاي 32+ يا 32-) ميليون سال بعد از شكل گيري منظومه شمسي نشان مي دهد. اين اندازه گيري با برخي اما نه همه روش هاي تعيين زمان با استفاده از نيمه عمر راديواكتيو، مطابقت دارد.
پژوهشگران مي گويند به كمك اين شيوه دانشمندان متوجه مي شوند كداميك از روشهاي نيمه عمر راديواكتيو براي تعيين سن ماه مفيدتر است. اما جالب است بدانيم بقيه تيم ها درباره نتيجه گيري چطور فكر مي كنند.


تصاویری از ماه

تصویر


تصویر

ترجمه شده از سايت: universetoday

  امتیاز: 0.00