منو
 کاربر Online
1688 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 [09:12 ]
  مولكول‌هاي ناقطبي در نبود و در حضور ميدان الكتريكي به روایت تصویر
 

مولكول‌هاي ناقطبي در نبود و در حضور ميدان الكتريكي به روایت تصویر

مولكولي هم كه به‌طور معمول قطبي نيست هنگامي كه در ميدان الكتريكي قرار مي‌گيرد قطبي مي‌شود، زيرا ميدان بارهاي مثبت موجود در مولكول را در جهت ميدان و بارهاي منفي را در جهت مخالف هل مي‌دهد. اين امر موجب باز توزيع بار درون مولكول مي‌شود (شكل زیر). يك چنين دوقطبي‌هايي دو قطبي‌هاي القايي خوانده مي‌شوند.

تصویر

  امتیاز: 0.00